Cramer bezoekt Tennet en vergroent energieverbruik netbeheerder

20 januari 2010 - Minister Cramer van Milieu heeft vanochtend een bezoek gebracht aan landelijk netbeheerder Tennet. Met de directie werd onder meer gesproken over de aanleg van een hoogspanningsnet op de Noordzee (voor de windmolenparken die daar gebouwd gaan worden) en over "duurzaamheid in Europees perspectief", zo zegt woordvoerder Jelle Wils van Tennet tegen Energiewater.net. Ook de problemen waar Tennet tegenaan loopt bij de aanleg van nieuwe hoogspanningskabels op land kwamen aan bod; Cramer is immers ook minister van Ruimtelijke ordening. Verder heeft de minister met een symbolische druk op de knop het energieverbruik van Tennet 'vergroend'.

Vergroenen van netverliezen
Tennet koopt ieder jaar veel stroom in ter dekking van de zogenaamde netverliezen; dat is de stroom die verloren gaat bij het transport. Dit jaar moest de organisatie daarvoor 525 GWh (525.000.000 kWh) aankopen. De overheid wil het goede voorbeeld geven en vindt daarom dat die stroom vergroend moet worden door de aankoop van groencertificaten, oftewel garanties van oorsprong zoals ze tegenwoordig heten. Overigens kosten die groencertificaten niet zoveel meer. De kosten van de vergroening, die door Tennet zelf zijn opgebracht, bedroegen 40.000 euro, zo zegt Wils. De certificaten zijn aangekocht bij Tennet-dochter CertiQ, die de uitgifte van groencertificaten verzorgt en de handel erin faciliteert. Ze zijn afkomstig van stroom opgewekt door Zweedse en Noorse waterkrachtcentrales.

Waar het echt om gaat
Dat is allemaal leuk en aardig; maar waar het bij Tennet echt om gaat is de aanleg van hoogspanningskabels. Behalve met de aanleg van een 'net op zee' (wat in de toekomst gaat spelen) is Tennet nu al bezig met enkele grote projecten op land. Zo wordt er een ringleiding aangelegd in de Randstad (Randstad 380), komt er een hoogspanningskabel van de Eemshaven in Groningen naar Amsterdam (Noord-West 380KV) en een extra kabel in Zeeland (Zuid-West 380kV). Daarbij stuit Tennet op weerstand, want niemand heeft graag een hoogspanningskabel in zijn achtertuin. Vraag is onder meer in hoeverre kabels onder de grond kunnen worden aangelegd om de weerstand weg te nemen. Deze vraag kwam dan ook aan de orde vanochtend.

Ondergronds versus bovengronds
De minister en de politiek in het algemeen hebben een voorkeur voor ondergrondse aanleg; maar die is wel veel duurder. Onder meer vanuit Delft, dat langs de route van de Randstad 380-verbinding ligt, is er een heftige lobby voor de ondergrondse aanleg van hoogspanningskabel. Opvallend genoeg was het gemeentebestuur vergeten om griffierechten te betalen, waardoor het niet meer in beroep kan gaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter, wat overigens niet wil zeggen dat de lobby ten einde is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn