Kamer stemt in met CO2-opslag Barendrecht, maar eigenlijk niet

26 januari 2010 - De Kamer heeft gisteren schoorvoetend ingestemd met de opslag van CO2 in Barendrecht. Twee moties waarin de regering wordt opgeroepen om af te zien van de opslag werden verworpen. Een van die moties was ondertekend door vrijwel de voltallige oppositie (VVD, PVV, Groenlinks, SP en SGP). Wel moet de regering aantonen dat het project in Barendrecht een noodzakelijke tussenstap is voor het grotere werk, later in het noorden van het land en moet er meer expliciet een knip worden gemaakt tussen de eerste fase en de tweede fase van het project.

Knip tussen fase 1 en fase 2
Zo wil de meerderheid in de Kamer dat de regering de resultaten van de eerste fase (de opslag van 0,8 ton in Carnisselande) goed bestudeerd voordat een vergunning voor de tweede fase (de opslag van 9 ton in Barendrecht-Wiedewij) wordt afgegeven en dat er drie jaar tussen de twee projecten zit. Verder willen de regeringspartijen CDA en PVDA dat er onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk is om na de eerste fase ergens anders dan in Barendrecht-Wiedewij CO2 op te gaan slaan. Ook die motie is aangenomen.

Potentieel gevaarlijk
Ook een motie van de CU is aangenomen. Die luidt dat de regering moet aantonen dat de opslag een noodzakelijke stap is voor het grotere werk; dat is de grootschalige opslag van CO2 in het noorden van het land. Verder moet de regering de Kamer binnen drie maanden informeren over "de rol van CCS (carbon capture and storage) in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen, het tijdpad en de volgorde die gevolgd wordt van proef, via demonstratie tot aan verplicht toegepaste techniek".

CU redt gezicht Van der Hoeven enigszins
Eigenlijk was de motie van het CU veel verstrekkender. Maar de partij, die er om bekend staat moties op het laatste moment terug te trekken om het vege lijf van de coalitie te redden, heeft de motie afgezwakt. De motie bevatte in eerste instantie de zin dat het, voordat de regering de vergunning voor Barendrecht verleend, vaststaat dat in het noorden van het land in de nabije toekomst een locatie voor CO2-opslag wordt ingericht. De niet afgezwakte motie zou mogelijk met hulp van de oppositie ook aangenomen zijn geweest.

Nog meer eisen
Verder moet de regering op verzoek van PVDA en CDA meer werk maken van een schaderegeling voor de bewoners van het gebied. De kans is immers groot dat de waarde van hun huizen daalt, nu er CO2 onder hun huizen in de grond wordt gepompt. Ten slotte is nog een motie van de CU aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om de Europese richtlijn over CO2-opslag in de grond zo snel mogelijk in nationale wetgeving te implementeren en om de vergunning voor het project in Barendrecht aan te passen mocht deze implementatie daar aanleiding toe geven.

Rechtszaal
De gemeente Barendrecht, die tegen het project binnen haar gemeentegrenzen is, is blij met het uitstel van drie maanden. Interessante vraag is of het project wel uitgevoerd kan worden als de gemeente tegen is.In ieder geval zullen de tegenstanders de motie kunnen gebruiken in de rechtszaal, waar ze heen gaan als het project doorgaat (argument: project is niet 'noodzakelijk')

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn