Huiseigenaar kan nu helder energiebesparingsadvies krijgen

3 februari 2010 - Een huiseigenaar kan een energiebesparingsadvies laten opstellen. Dat advies was tot nog nogal warrig, het stond vol met tabellen, grafieken en cijfers, zo zegt Annelies Kronenberg van de projectorganisatie 'Meer met minder'. Maar dat gaat nu veranderen. De huiseigenaar krijgt vanaf 1 februari een overzichtelijk rapport in handen. Op de eerste bladzijde staan alle maatregelen die hij kan nemen, netjes op een rijtje; op de bladzijde ernaast staat een mooie driedimensionale tekening van zijn huis met daarop alle maatregelen ingetekend.

Subsidie en bonus
De huiseigenaar kan 200 euro subsidie krijgen voor het laten opstellen van zo'n advies, maar het kost hem wel tussen de 200 en 450 euro. Als zijn energieverbruik door zijn aanpak inderdaad omlaag gaat kan hij nog een soort bonus krijgen: 300 euro als er 20% energie bespaard wordt en 750 euro als er 30% wordt bespaard.

Energielabel
Wat ook handig kan zijn is dat je met zo'n advies meteen een energielabel voor je huis in handen hebt. Dat is, net als bij de wasmachine, een letter die aangeeft hoe energiezuinig je huis is. Zo'n label kan van pas komen bij de verkoop van je huis. De koper of de makelaar kunnen daar om vragen. Overigens is dat energielabel zelf vanaf 1 januari ook meer inzichtelijk geworden. Met de maatregelen die de huiseigenaar neemt kan hij één of twee treetjes stijgen op de energielabel-ladder.

Via VEH
Het energieadvies wordt opgesteld door gecertificeerde adviseurs. Die gebruiken daarvoor software van Vabi en Raak, die vanaf 1 januari beschikbaar is gekomen. Ook veertig adviseurs van de Vereniging Eigen Huis (VEH) gaan met die software werken. Als je daarvan lid bent kun je het via die vereniging laten doen. Dat kost dan 265 euro inclusief BTW zolang de adviseur minder dan 2 uur bezig is en 45 euro per half uur dat daar extra bij komt. Houdt goede kaarten bij de hand, zo adviseert de vereniging.

Verplichtingen?
Op de site van 'Meer met minder' is meer informatie te vinden over het energieadvies, of maatwerkadvies zoals ze het zelf noemen. 'Meer met minder' is de projectorganisatie die huiseigenaren ertoe moet aanzetten om energiebesparende maatregelen te nemen. Een aantal ministeries en branche-organisaties (waaronder VME en Energiened) hebben zich daarin verenigd. Behalve subsidie voor het energieadvies is er ook subsidie beschikbaar voor het plaatsen van dubbel glas. De kans bestaat dat er binnen enkele jaren meer verplichtingen komen, in de zin van: 'gij zult uw huis isoleren'.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn