Begin met aanleg groen gasinfrastructuur in Friesland

15 februari 2010 - In Friesland wordt een pijpleiding voor het vervoer van groen gas aangelegd. Bij Friese boeren is er veel belangstelling voor het plaatsen van biovergistingsinstallaties waarmee dit groen gas geproduceerd wordt. De mest van het vee kan dan samen met een ander gewas, bijvoorbeeld mais, of met restproducten van de voedingsmiddelenindustrie vergist worden. Met het gas kan elektriciteit worden opgewekt maar het kan ook in het aardgasnet worden gepompt. Daarvoor moet het echter wel eerst gezuiverd worden. De nieuwe pijpleiding maakt het mogelijk dat niet iedere boer dit apart hoeft te gaan doen, maar dat het op een centraal punt kan gaan gebeuren. Hier wordt dan al het groene gas naar toe vervoerd voordat het in het leidingennet wordt gepompt.

Duurzaam graantje meepikken
Een hele trits aan partijen is betrokken bij de aanleg van de leiding, die tussen Dokkum en Leeuwarden moet gaan lopen. Deze partijen, die zich hebben verenigd in het project Biogasleiding Noordoost Friesland, zijn de provincie Friesland, de gemeente Leeuwarden, de netwerkbedrijven Stedin en Enexis, energiebedrijf Essent, adviesbureau E-kwadraat en de stichting Energy Valley. Die laatste organisatie heeft als doel om van het noorden van Nederland een hoop energie-gerelateerde industrie te laten ontstaan. Er zijn in de drie noordelijke provincies plannen om in nog vier andere regio's pijpleidingen voor groen gas en gerelateerde installaties te bouwen. Deze regio's kunnen dan verder als 'groen gashubs' door het leven gaan. Gesteld wordt dat het noorden goed kan zijn voor de productie van twee honderd miljoen kubieke meter gas per jaar.

Subsidie
De kosten van het project in Friesland worden geschat op 15 tot 20 miljoen euro, zo zegt woordvoerder Bert Hendriks van Essent tegen Energieenwater.net. "Maar dat is maar een schatting; offertes kunnen pas worden aangevraagd als er meer zekerheid over het project is." De kosten moeten worden opgebracht door de netwerkbedrijven, de boeren en door de overheid. Er is SDE-subsidie aangevraagd maar nog onduidelijk is of die ook echt  verkregen wordt. Recentelijk heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken besloten dat organisaties die dergelijke groen gashubs opzetten in aanmerking kunnen komen voor subsidie, maar de regeling is er nog niet en de boeren en andere bedrijven moeten zich dan eerst verenigen in een organisatie. De politiek in de regio, en ook die in Den Haag, is in ieder geval sterk voorstander van het project, zo zegt Hendriks. Mogelijk worden er daarom ook andere subsidies, zoals investeringssubsidies, ter beschikking gesteld. SDE-subsidie wordt verleend per geproduceerde kubieke meter gas.

Veel interesse in Friesland
De boeren die het groene gas produceren, of de corporaties waar ze zich in verenigd hebben, komen verder in aanmerking voor groen gascertificaten, uitgegeven door Vertogas (onderdeel van Gasunie). Die certificaten kunnen verhandeld worden en leveren dus geld op. Energiebedrijven die groen gas willen verkopen aan klanten kunnen hun gas dan 'vergroenen'; door deze certificaten te kopen. Er zijn nu zo'n twaalf tot vijftien boeren en andere bedrijven in het noordwesten van Friesland die mogelijk een aansluiting op de leiding zouden willen hebben. Dat kunnen er meer worden als er meer zekerheid over het project is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn