Rotterdam blijft het proberen met het Warmtebedrijf

17 februari 2010 - De gemeente Rotterdam geeft de pogingen om een succesvol warmtebedrijf op te starten niet op, ondanks alle tegenslagen waar ze al te maken heeft gehad. Rotterdam wil nu dat het bedrijf vanaf 2012 warmte gaan leveren aan zo'n 50.000 huizen in Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid. De warmte moet centraal worden geleverd door de afvalverwerkinginstallatie (AVI) van afvalverwerkingsbedrijf AVR in Rozenburg. Eerder zou de warmte van de centrale van AVR aan de Brielselaan komen, maar eind vorig jaar maakte AVR bekend dat die wordt gesloten. "De pijpen worden wat langer dan gepland, maar de warmte van de AVI Rozenburg is een goed alternatief", zo zegt de Rotterdamse milieuwethouder Rik Grashoff.

Tegenslag op tegenslag
Het is niet de eerste tegenslag voor het warmtebedrijf, dat al in 2005 is opgericht. In eerste instantie zou behalve AVR ook Shell de warmte gaan leveren voor het warmtenet. Dat bedrijf heeft een raffinaderij in Pernis en die zou die warmte kunnen gaan leveren. Maar het bedrijf haakte in 2007 af omdat het de kosten voor het aanpassen van de installatie ten behoeve van de constante levering van warmte te hoog vond. Het leek einde verhaal te zijn voor het warmtebedrijf maar begin 2009 besloot de gemeente er toch mee door te gaan. De warmte zou toen in zijn geheel van de AVI Brielselaan komen. Maar ook dat kon dus niet doorgaan.

Het kost wat
Met het warmtenet wil Rotterdam de uitstoot van CO2 in de stad verminderen. De gemeente heeft hier zwaar op ingezet. Zo moeten in 2025 alle kantoren en gebouwen met duurzame energie worden verwarmd. Ook heeft de stad zich verbonden aan het Clinton Climate Initiative, van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton. De gemeente moet dus wel doorgaan, koste wat het kost. En het kost wat. Naar verwachting zijn de investeringskosten 145 miljoen euro. De gemeente heeft het warmtebedrijf een eigen vermogen meegegeven van 25 miljoen en verschaft daarnaast nog bankgaranties voor 150 miljoen euro. De extra investeringskosten door de verschuiving naar Rozenburg, wat een stuk verder uit de stad ligt dan de Brielselaan, komen voor rekening van AVR, zo stelt de gemeente. De gemeente schiet het bedrag wel voor.

Exploitatie door Eon en gemeente
Uiteindelijk zal de gemeente samen met stroomproducent Eon het net gaan exploiteren. Samen zullen ze ook het exploitatierisico gaan dragen. Hopelijk hebben ze derhalve goede afspraken met AVR gemaakt over de prijs van de te leveren warmte, want daaraan zitten ze vast (letterlijk en figuurlijk). Het nieuwe warmtenet wordt, als het goed is, aangesloten op een al bestaand net van Eneco. De warmte hiervoor wordt geleverd door Eon, die een aantal warmtekrachtcentrales in de stad heeft.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn