Extra subsidie voor wave-rotor, biogashubs, biovergisters en zelfproducerende particulieren

26 februari 2010 - Minister Van der Hoeven van Economische Zaken gaat, ondanks haar demissionaire status, geld vrijmaken voor het stimuleren van een aantal duurzame energiecategorieën. Zo gaat ze geld geven aan projecten op het gebied van getijde-energie, dat is energie die wordt opgewekt door de werking van eb en vloed. Ook biogashubs komen mogelijk vanaf 2011 in aanmerking voor geld uit de nationale subsidieruif, zoals al eerder toegezegd. De minister komt met deze en andere toezeggingen tegemoet aan de wensen van de Kamer, zoals neergelegd in een vijftal moties. De moties zijn ingediend na een overleg met de Tweede van december 2009, over de SDE, de subsidieregeling voor duurzame energie.

Iedere belangengroep zijn eigen subsidietje
Kamerleden houden tijdens zo'n overleg warme pleidooien voor allerlei exotische vormen van duurzame energie-opwekking. Ze hebben zich dan laten overtuigen door de pleitbezorgers van die projecten, die vaak al jaren aan het worstelen zijn om die projecten van de grond te krijgen. De minister schudt meestal van nee, na zo'n pleidooi te hebben aangehoord, want extra subsidie kost extra geld. De Kamerleden dienen vervolgens moties in en sommige daarvan worden aangenomen. Dan moet de minister wel want uiteindelijk is de Tweede Kamer de hoogste baas in dit land. Vandaar de toezeggingen van deze week.

Meer geld voor biovergisting
Een van de moties die werden ingediend is al uitgevoerd. Het bedrag aan subsidie voor stroom en gas die zijn geproduceerd met behulp van biovergisters en kleine verbrandingsovens voor vaste biomassa is begin dit jaar al verhoogd. De bedragen zijn verhoogd naar 17,2 cent per opgewekte kWh. De kosten van de motie (30 miljoen euro) worden in mindering gebracht op de subsidie voor waterkrachtcentrales, centrales die gebruik maken van naar beneden stromend water. Dat is in het vlakke Nederland toch een vrij onbegonnen zaak. Ook wil de Kamer dat het maximaal aantal uren in het jaar dat zo'n installatie in aanmerking kan komen voor subsidie verhoogd wordt van 7000 naar 8000 (van de in totaal 8750 uur in een jaar)

Zelf leveren voor de meter
In een andere motie vroeg de Kamer om extra geld voor de productie van stroom met windmolens ergens in de buurt, buiten het huis (voor de meter, zoals dat heet). Duurzame productie van stroom binnenshuis (achter de meter) wordt al gestimuleerd. De particuliere producenten hoeven hier bijvoorbeeld geen energiebelasting over te betalen. Is dit niet ook mogelijk voor kleine projecten in de buurt? De minister had al een pilot aangekondigd naar deze vorm van zelflevering met zonnepanelen; maar nu moet er van de Kamer dus een pilot naar zelflevering met windmolens komen.

Goed nieuws voor de wave-rotor
De subsidie voor getijdestroom is vooral interessant voor de ontwikkelaars van de zogenaamde wave-rotor, een soort propeller die onder water in beweging wordt gezet door de stroming die ontstaat als gevolg van de getijden. Er is al een proefmodel opgehangen in de Westeschelde bij de kade van Total in Borssele. Het project is ontwikkeld door Ecofys, maar dreigde kopje-onder te gaan na het faillissement van Econcern en de overname van delen ervan door Eneco. Er zal mogelijk een innovatiesubsidie komen voor deze techniek.

Boeren kunnen gaan samenwerken
De subsidie voor biogashubs is interessant voor de boeren met biovergistinginstallaties. Nu nog kunnen alleen individuele producenten in aanmerking komen voor SDE-subsidie. Het is echter efficiënter om het gas centraal te zuiveren voordat het het aardgasnet in gaat. Dan zou de subsidie naar een soort samenwerkingsverband van de boeren moeten kunnen gaan; en daarvoor moet de regeling aangepast worden. Van der Hoeven gaat zich het hoofd breken over de vraag hoe dat het beste kan gaan gebeuren. De Kamer wil vooruitlopend op de aanpassing in de SDE-regeling alvast innovatiesubsidies ter beschikking stellen om te zorgen dat de projecten geen vertraging oplopen. Voor 1 april is er meer duidelijkheid.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn