Europees actieplan om elektrische rijden te bevorderen in de maak

2 maart 2010 - Er komt een Europees actieplan om elektrische rijden te bevorderen. Dat bleek tijdens de Raad voor Concurrentievermogen die eerder deze maand plaatsvond. In dat actieplan zal vooral aandacht worden besteed aan manieren om de infrastructuur rond elektrisch rijden te standaardiseren. Op die manier kunnen bezitters van elektrische auto's ook over de grens hun auto opladen. Andere thema's in het actieplan zullen zijn het belang van een gelijk speelveld en onderzoek en ontwikkeling. De  opkomst van de elektrische auto moet juist ook nieuwe spelers ten goede komen, zo vindt Nederland.

Industrie geeft visie
Elektrisch rijden is "een kansrijke optie om onze economie te versterken, onze energieafhankelijkheid te verminderen en om onze klimaatdoelstellingen te halen", zo schrijft minister Van der Hoeven van Economische zaken in een verslag over deze bijeenkomst, die overigens niet tot officiële besluiten heeft geleid. Tijdens het overleg gaven onder meer vertegenwoordigers van Siemens, Renault en het Spaanse energiebedrijf Iberdrola hun visie op de toekomst van elektrische rijden. Er is zelfs al een organisatie die de standaardisatie van de auto van de toekomst ter hand neemt: Cenelec geheten. De president hiervan gaf ook een toelichting.

Batterijen nog volop in ontwikkeling
Standaardisatie is vooral van belang voor wat betreft de stekkers van de auto's en de oplaadpunten. Dat wordt onder meer door Nederland dan ook gezien als het belangrijkste punt waar de EU actie op moet ondernemen. Autofabrikanten hebben op initiatief van General Motors overigens al afgesproken om tot één gestandaardiseerde stekker te komen. Een aantal lidstaten vond ook dat standaardisatie van de batterijen van belang is. Van der Hoeven gaf namens Nederland echter aan dat het daarvoor nog te vroeg is. De batterij-technologie is nog volop in ontwikkeling en het is nu vooral zaak om de energiedichtheid van die batterijen te verhogen, zodat er langer mee gereden kan worden. Ook wil Nederland onderzoek naar de vraag of aanpassing van de veiligheidseisen nodig is.

Nederlandse ambities
De ontwikkeling van het beleid rond elektrisch rijden in Nederland wordt waarschijnlijk niet gehinderd door de val van het kabinet. Het onderwerp wordt waarschijnlijk niet controversieel verklaard, zo vertelde een betrokken ambtenaar tegen Energieenwater.net. Er is een Formulie E-team onder leiding van prins Maurits aan de slag gegaan om de komst van de elektrische auto op de Nederlandse wegen mogelijk te maken. Ook is er 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zogenaamde proeftuinen. Bedrijven of consortia van bedrijven met innovatieve ideeën kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Ook wil de Rijksoverheid als launching custormer gaan optreden Het (demissionaire) kabinet wil dat er in 2020 200.000 stille auto's op de weg rijden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn