Plan voor waterkrachtcentrale loopt mogelijk weer stuk op visgeleidingssysteem

3 maart 2010 - Vier bedrijven zijn van plan om in de Maas bij Borgharen een waterkrachtcentrale te gaan bouwen. De centrale zou gebruik maken van het hoogteverschil van ongeveer 4,5 meter dat daar als gevolg van de stuwdammen die er liggen is. De plannen zijn ontwikkeld door een ingenieur Anton van der Boom. Die heeft steun voor zijn plan gevonden bij Greenchoice en bij twee andere kleine partijen: Hydro International (niet te verwarren met het grote Hydro uit Noorwegen) en World Improvement Money, onderdeel van Bas consultancy uit Den Haag. De centrale van 11 MW vergt volgens de partijen een investering van 45 miljoen euro. Eerder heeft Essent geprobeerd op die plek een waterkrachtcentrale te bouwen, maar dat liep op niets uit.

Tegen de stroom in
Het plan van Essent liep stuk op problemen rond het visgeleidingsyssteem en door het afschaffen van subsidie voor waterkracht. Zonder subsidie is zo'n waterkrachtcentrale niet rendabel te krijgen. Die subsidie is er nu weer wel; dus dat zou kansen bieden. Maar de noodzaak om een visgeleidingssysteem aan te leggen kan opnieuw voor problemen zorgen. Want er zijn mogelijk nog geen systemen beschikbaar die geschikt zijn voor een plek als Borgharen, waar zowel het verval als het debiet (het aantal kubieke meters dat er door de rivier stroomt) hoog is. Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om een waterkrachtcentrale aan te leggen zonder zo'n visgeleidingssysteem, dat ervoor moet zorgen dat de vissen niet alleen vermalen worden door de turbine als ze naar zee gaan, maar ook stroomopwaarts kunnen blijven zwemmen.

Onderzoek naar visgeleiding
Voormalig staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat (nu minister van Vrom) heeft op verzoek van Kamerlid Paulus Jansen (SP) onderzoek laten doen naar de potentie van een zogenaamde hevelvistrap. Deze hevelvistrap kan in de plaats komen van de bestaande bekkenvistrap, die nog maar een paar jaar geleden is aangelegd, wat de aanleg van de centrale mogelijk zou maken. Door de bekkenvistrap zou er nu geen ruimte zijn om de centrale aan te leggen, zo is het argument van Rijkswaterstaat.  Een vistrap is echt een soort trap, waar vissen tegenop kunnen zwemmen. Een hevelvistrap is een buis waar het water met een vacuümpomp doorheen wordt gepompt. Die neemt veel minder ruimte in beslag. Bij de stuw van Berghem is ook een visheveltrap aangelegd en daar lijkt die goed te werken.

Rijkswaterstaat wil niet erg
Volgens Huizinga zijn de prestaties van een dergelijke visheveltrap echter niet om over naar huis te schrijven, zo schreef ze in januari aan de Kamer. Die zal dan ook niet worden aangelegd, zo concludeert ze simpel. Rijkswaterstaat zal wel in gesprek blijven met Van der Boom om "te zoeken naar een duurzame oplossing", zo schrijft Huizinga. Maar het lijkt erop dat Rijkswaterstaat een waterkrachtcentrale op die plek simpelweg niet zien zitten en dat het argument van het visgeleidingsyssteem er maar bij wordt gehaald. Rijkswaterstaat was namelijk al op de hoogte van de plannen van Van der Boon toen ze hun bekkenvistrap aanlegde. Die moest heel snel aangelegd worden om te voldoen aan Europese wetgeving en nu ligt hij ineens in de weg. Ten tijde van de pogingen van Essent om er een waterkrachtcentrale aan te leggen deed het instituut hier ook al zo moeilijk over. Het argument dat er door de bekkenvistrap geen ruimte meer is voor een waterkrachtcentrale komt ook niet zo geloofwaardig over, want er ligt een groot veld naast de stuwdam.

Hindernissen
Dat kan dus een probleem worden, net als de 45 miljoen euro die nog op tafel moet worden gelegd. Wat dat betreft mag Van der Boom blij zijn dat hij Greenchoice heeft weten te interesseren; dat is een redelijk kapitaalkrachtige partner.

Waterkracht in Nederland
Er zijn in Nederland een viertal redelijk grote waterkrachtcentrales: bij Lith (14 MW), Hagestein (1,8 MW), Linne (11,5 MW) en Maurik (10 MW). Bij de waterkrachtcentrale in Linne is een vispassage gebouwd van zo'n 215 meter lengte. Waterschap Rivierenland heeft verder het plan opgevat om een centrale in de Rijn bij Driel te bouwen. Waterschap de Veluwe gaat verder bij de Hezenbergerstuw bij Hattem (Zwolle) een kleine waterkrachtcentrale bouwen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn