Evaluatie 'Schoon en zuinig' controversieel verklaard

4 maart 2010 - De behandeling van het programma 'Schoon en zuinig' van het ministerie van Vrom is controversieel verklaard.  De Commissie voor Vrom van de Tweede Kamer heeft dat zojuist besloten. Het programma Schoon en zuinig is door de vorige minister van Vrom, Cramer, opgezet en bevat alle initiatieven van het nu demissionaire kabinet op duurzaam gebied. Doordat de opvolgster van Cramer, Huizinga, nog maar enkele weken in functie is, is het niet goed denkbaar dat die het debat met de Kamer aangaat over de voortgang in het overheidsprogramma. Daarnaast wordt de zin van bepaalde maatregelen, die ook nog veel geld kosten, betwist door een aantal fracties, wat het programma een controversieel karakter geeft.

Geen gebrek aan ambitie
De bedoeling van de evaluatie was om te kijken of de ambitieuze doelstellingen die het kabinet heeft gesteld nog steeds binnen bereik liggen en of het beleid niet moet worden geïntensiveerd. De laatste tijd waren er steeds meer signalen dat er allerlei doelstellingen niet gehaald zouden worden, zoals die voor de bouw van een groot aantal windmolenparken op land en op zee. De doelstelling van 6.000 MW extra op zee was even uit beeld verdwenen maar werd later weer omarmd door het kabinet. Een ander doel dat niet gehaald gaat worden is de terugdringing van de CO2 uitstoot met 30% en 2020. Ook het doel om in dat jaar 20% van al het energieverbruik in Nederland (dus zowel elektriciteit als warmte) duurzaam op te wekken, ligt ver buiten bereik.

Uitstel is afstel?
Er werd eind vorig jaar nog vanuit gegaan dat de trage voortgang aanleiding zou kunnen zijn voor het introduceren van extra maatregelen, zoals de verplichting voor energiebedrijven om een bepaald aandeel duurzame energie te gaan leveren. Ook raakte de gedachte in zwang dat eigenaren van bestaande woningen gedwongen moeten worden om hun woning duurzaam te gaan verbouwen, vooral bij het PVDA-deel van de coalitie. Deze intensivering zal echter ook op de lange baan worden geschoven nu de evaluatie wordt uitgesteld, als die er al ooit van komt. Want de kans is groot dat er een regering van de partijen VVD, PVV en CDA gevormd gaat worden en met name die eerste twee partijen hebben niet zo gek veel met duurzaamheid, hoewel de VVD er ook weer niet geheel afwijzend tegenover staat.

Terughoudendheid bij klimaat
Wel wordt die evaluatie zelf, die door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt uitgevoerd, 'in ontvangst' genomen, maar er zal verder niets mee gedaan worden, zo zegt de griffier van de commissie voor Vrom. De commissie heeft daarnaast besloten om wel verder te praten over het klimaat en over de conferentie in Kopenhagen die eind december is gehouden. De reden daarvoor is dat er in de Europese Raad voor Milieuministers later dit jaar over gesproken zal worden. En de regering moet dan toch iets inbrengen. Wel zal er terughoudendheid betracht worden, zo zegt de griffier.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn