Duurzame energie mogelijk getroffen door bezuinigingen

19 maart 2010 - Subsidies voor duurzame energie worden mogelijk verlaagd als gevolg van bezuinigingen die een volgend kabinet gaat doorvoeren. Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag. De krant baseert zich op "bronnen rond de ambtelijke werkgroep" die de bezuinigingen voorbereid. Het nu demissionaire kabinet heeft vorig jaar 19 werkgroepen aan het werk gezet die moeten gaan zoeken naar mogelijkheden om in totaal voor 35 miljard euro te gaan bezuinigen. De werkgroep Energie en klimaatbeleid, die onder leiding staat van Anne Willem Kist, zou 400 miljoen euro voor haar rekening moeten nemen.

Doelstellingen bijgesteld
Een van de mogelijkheden is daarbij dat er gesnoeid wordt in subsidies voor zonne-energie en WKK (warmtekrachtkoppeling, de combinatie van productie van warmte en stroom), zo schrijft de krant, die daarbij waarschijnlijk doelt op SDE-subsidies. Ook worden de Nederlandse ambities op klimaatgebied mogelijk naar beneden bijgesteld. Zo zou een doelstelling van 20% CO2-reductie in 2020 een stuk realistischer zijn dan de doelstelling van 30% die het kabinet tot nog toe hanteerde; wat mogelijk ook een hoop geld bespaard. Verder zou de werkgroep voor gaan stellen om energiebedrijven te verplichten biomassa in hun energiecentrales bij te stoken. De gedachte hierachter is mogelijk dat hierdoor bezuinigd kan worden op subsidies die nu voor dit doel worden verstrekt.

Verwarring met al bestaande plannen
De krant schrijft ook dat de burgers en het bedrijfsleven straks op gaan draaien voor de subsidies voor duurzame energie, terwijl die nu nog op de Rijksbegroting staan. Maar mogelijk doelt de krant hier op een al bestaand plan van minister Van der Hoeven van Economische Zaken om de SDE-regeling op een andere manier te gaan financieren, namelijk door een een nieuwe heffing op de energierekening te introduceren. De minister heeft altijd beloofd dat die extra heffing door belastingverlagingen elders gecompenseerd gaat worden, maar, zoals al verwacht kon worden, komt hiervan waarschijnlijk niet veel terecht.

Natuurlijk zal het sterk afhangen van de kleur en samenstelling van het nieuwe kabinet of, en in hoeverre, de voorstellen van de bezuinigingsgroepjes zullen worden overgenomen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn