Verwijderingsbijdrage wordt in komende jaren afgeschaft

23 maart 2010 - De verwijderingsbijdrage wordt in de komende jaren in twee fasen afgeschaft. Dat zei minister van Vrom Huizinga vanmiddag in de Kamer. In februari 2011 komt een einde aan de heffing voor de verwijdering van elektronische producten en in februari 2013 aan de heffing voor witgoed. Ze reageert hiermee op de kritiek die er is losgebarsten over de hoogte van de reserves bij de NVMP, de organisatie die het geld int. Er zit al meer dan 200 miljoen euro in die pot en mogelijk zelfs meer dan 300 miljoen euro. De potten moeten in 2020 leeg zijn, zo zei de minister tijdens een debat over afval. Deze afspraken zijn gemaakt met de branche. Vreemd genoeg kan het ministerie niet zelf beslissen over afschaffing van deze belasting.

Geld klotst tegen wanden
De grote vetpotten bij de NVMP (Nederlandse vereniging Verwijdering Metalektro Producten) werden afgelopen zaterdag aan de orde gesteld in het programma Kassa. Daar zaten ook al de Kamerleden Poppe van de SP en Neppérus van de VVD. Zij lieten al direct weten voor afschaffing van de bijdrage te zijn. Dat herhaalden ze vandaag in de Kamer. "Het geld klotst tegen de wanden", zo zei Poppe. Volgens hem leveren de goederen zelf ook nog veel op omdat er waardevolle materialen in zitten. Ook de Raad van de Nederlandse detailhandel sprak zich in het programma fel uit tegen de heffing. De minister heeft nu dus afspraken gemaakt met de branche voor een langzame afschaffing van de heffing.

Tegen dumpen van afval
Een ander probleem dat in het televisie-programma aan de orde kwam was het illegaal verdwijnen van veel afgedankte consumentenproducten naar arme landen. Ook in het debat kwam dit aan de orde. Iedereen is het er natuurlijk over eens dat dit gestopt moet worden. Minister Huizinga vond echter dat er al genoeg gedaan wordt om mensen die zich daar mee bezighouden te pakken. Zo waren er voor 2009 en 2010 al 'handhavingsacties' opgezet. Maar de Kamer wil meer. Een idee is om het inzamelen van afval vergunningplichtig te maken. Een ander idee is om een inzamelplicht voor gemeenten te introduceren, zodat er als het goed is niets meer over de grens kan verdwijnen. De minister voelde niet zoveel voor dergelijke plichten. Ze zei dat 90% van de gemeente al vrijwillig meewerkt aan het inzamelen van consumentengoederen.

Het eeuwige level playing field
Het belangrijkste argument van Huizinga leek te zijn dat er dan geen level playing field meer is in Europa. Ze is alleen voor een verplichte inzameling als die in heel Europa wordt ingevoerd. Kees Vendrik van Groenlinks zag niet in wat de Duitsers, Fransen en Belgen te maken hebben met de manier waarop wij ons afval inzamelen. Huizinga beloofde er nog eens op terug te komen in een brief. Boelhouwer van de PVDA suggereerde verder nog om het geld van de NVMP in te zetten om de kringloop sluitend te maken. Er kunnen volgens hem ook veel meer van die afgedankte producten, die het vaak nog schijnen te doen, via kringloopwinkels worden verkocht. Volgens de minister kan het geld echter alleen naar de verwijdering van de producten gaan. Communicatie-manager Terpstra van het Friese afvalbedrijf Omrin merkte na afloop van het debat op dat die kringloopwinkels nu al handjes te kort komen.

Koude of warme sanering
De vergunning voor de bouw van deze laatste installatie is recentelijk door de Raad van State geschrapt. Gelukkig voor Terpstra wilde de minister niet ingaan op een verzoek van Vendrik om weer met Omrin om de gaan tafel gaan zitten om te kijken of de nieuwe afvalverbrandingsoven in Harlingen nu wel echt nodig is. Volgens Terpstra is een 'koude' of een 'warme' sanering van de sector beter om iets te doen aan de grote overcapaciteit die er nu is, zo zei hij tegen Energieenwater.net. Inefficiënte installaties worden volgens dit plan gesloopt, ten gunste van efficiënte centrales als die van Omrin.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn