Wabo aangenomen, ministerie weigert zich te voegen naar wensen Eerste Kamer

24 maart 2010 - De Eerste Kamer heeft gisterenavond de invoeringswet voor de Wabo aangenomen. Dit betekent dat de Wabo per 1 juli 2010 in werking kan treden, tenzij de ICT dan nog niet op orde is. Minister Huizinga van Vrom had tijdens de behandeling van het voorstel twee weken geleden al toegezegd dat ze half mei gaat beoordelen of de software klaar is voor de invoering van de Wabo, die moet leiden tot de integratie van een groot aantal vergunningen op milieu en omgevingsgebied. De Eerste Kamer heeft zich gisteren unaniem uitgesproken tegen een wettelijke plicht voor gemeenten om zich aaneen te sluiten in zogenaamde RUD's, regionale uitvoeringsdiensten. Het ministerie is wel voorstander is van zo'n wettelijke plicht, maar de ambtenarij weigert zich te voegen naar wat de hoogste politieke instanties in dit land willen.

Demissionair als het uitkomt
Stemming over het wetsvoorstel werd twee weken geleden uitgesteld omdat Huizinga weigerde toe te zeggen dat de verplichting van tafel is. Afgesproken werd dat er een brief zou komen, waarin de minister haar standpunt zou verduidelijken. Die brief is er gekomen, maar daaruit blijkt dat het idee van een verplichting nog niet van tafel is. Alles wat Huizinga belooft is dat het huidige, demissionaire kabinet, zich hier niet meer mee inlaat. De kans is groot dat de verplichting er dus later dit jaar gewoon doorgedrukt wordt. De Eerste Kamer heeft zich daarom genoodzaakt gezien nog eens in een motie vast te leggen dat "vormgeving en realisatie van de regionale uitvoeringsstructuur (Rud’s) niet bij wet dient te worden opgelegd". De motie werd met algemene stemmen aangenomen. De Kamer hecht veel belang aan de autonomie van gemeenten.

Meer of minder bureaucratie?
Het punt staat strikt genomen los van de Invoeringswet Wabo zelf en die kon daarom gisteren wel aangenomen worden. Alleen SP, PVDD en Yildirin stemden tegen. Het is de bedoeling dat de invoering van de wet het aanvragen van vergunningen door de burger makkelijker maakt. Er moet één digitaal  loket komen waar de burger alle vergunningen op het gebied van kappen, milieu, slopen etc. kan aanvragen. De ambtenaren achter het loket moeten dan gaan samenwerken om de vergunningverlening zo gestroomlijnd mogelijk te maken, zodat de burger bijvoorbeeld niet een vergunning voor de bouw van een schuurtje krijgt, maar niet die om een boom te kappen die daarvoor in de weg staat. Vraag is echter of de praktijk net zo rooskleurig is als de intentie. De ICT die nodig is om al dit moois mogelijk te maken schijnt nog aan alle kanten te rammelen. De VNG  waarschuwde daar onlangs voor. De gemeente Rotterdam heeft de Eerste Kamer ook nog een brief gestuurd waarin ze haar bezorgdheid over het software-systeem uitspreekt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn