Ministers hielden kritisch rapport over CO2-opslag Barendrecht achter

30 maart 2010 - De ministers Cramer van Milieu en Van der Hoeven van Economische Zaken hebben een kritisch rapport over de opslag van CO2 onder Barendrecht niet doorgestuurd aan de Kamer. Drie andere, minder kritische rapporten zijn wel doorgestuurd. Dat stelden verschillende betrokkenen in het programma Zembla, dat zondag werd uitgezonden. De opsteller van het rapport geoloog Peter van der Gaag kwam in de uitzending aan het woord. Hij zegt dat hij het rapport wel heeft opgestuurd naar de ministers en dat hij op hun verzoek zelfs al bepaalde kritische passages had weggelaten. Kees Vendrik van Groenlinks bevestigt in de uitzending dat hij het rapport nooit gezien heeft. Bij hem is er toen al een rood lichtje gaan branden. "Hier klopt iets niet".

Shell wil het graag
Van der Gaag kreeg van de ministeries de opdracht om te onderzoeken aan welke voorwaarden een plek waar CO2 opgeslagen wordt moet voldoen. Barendrecht voldoet daar niet aan omdat het een druk bevolkt gebied is. Toch willen de ministeries het plan om CO2 onder de nieuwbouwwijk Carnisselande op te slaan doorzetten. De Crisis- en herstelwet die vorige week door de Eerste Kamer is aangenomen, maakt dat nog makkelijker want de bezwaarmogelijkheden van de bevolking en de lokale overheden nemen af. In en rond Barendrecht is iedereen fel tegen de opslag van CO2, die alleen maar daar lijkt te komen omdat Shell dat zo graag wil. Het gasveld onder Barendrecht is namelijk niet ver van de raffinaderij van Shell in Pernis, waar de CO2 vandaan moet komen, wat de aanleg van de pijpen goedkoper maakt. Ook kent Shell het veld op zijn duimpje, wat het een makkelijker onderzoeksterrein maakt. Voor Shell is de opslag van CO2 vooral een experiment.

Deken van CO2 kan 50.0000 mensen verstikken
Als CO2 ontsnapt kan het echter als een deken boven de gemeente blijven hangen en iedereen verstikken. Want CO2 verdrijft zuurstof en is zwaar. De ramp kan des te groter zijn omdat Barendrecht laag ligt en omdat de installatie waar de CO2 straks de grond in gepompt wordt aan drie kanten omgeven is door dijken. Alleen tussen de installatie en de wijk zelf is geen dijk, waardoor de CO2 dus gemakkelijk naar de wijk kan worden gedreven. Chemicus Krijn de Jong van de universiteit van Utrecht merkt verder op dat de gevolgen van een ontsnapping van CO2 op een windstille dag niet zijn onderzocht omdat de modellen dat niet aan zouden kunnen. Terwijl juist dan het gevaar voor de 50.000 mensen die er wonen het grootst is. Hij vind het project "onverantwoord". Van der Gaag vindt dat een tijdelijke proef van zes tot acht weken voldoende gegevens oplevert.

Andere landen doen het in dunbevolkt gebied
Deskundigen in de film zeggen dan ook eensgezind dat het logischer is om een experiment als dit uit te voeren in dunbevolkt gebied, of op zee. Ook andere landen kiezen daarvoor omdat ze weten dat draagvlak onder de bevolking een cruciale voorwaarde is voor het slagen van CO2-projecten onder de grond. Vendrik zelf koos daar ook al voor tijdens het Kamerdebat over de kwestie.

Liegen dat het gedrukt staat
Shell lijkt de tegenstand echter als een extra uitdaging te zien. Het project zelf is simpel, maar wat het een goede testcase maakt is het draagvlak en de regelgeving, zo zegt een medewerker van Shell. "Als het in Barendrecht kan, dan zullen alle andere vervolgprojecten alleen maar makkelijker zijn". De verwevenheid tussen Shell en de Haagse ambtenaren blijkt hier maar weer eens uit. Ook de bemoeienis van oud-premier Ruud Lubbers, die zich voor het karretje van de CO2-lobby heeft laten spannen, kan van invloed zijn geweest. De banden tussen Lubbers en de top van het CDA zijn waarschijnlijk nauw. Oud-minister van Vrom Cramer ontkent in de uitzending glashard dat ze ook maar iets van het rapport af weet, terwijl zij, of haar collega van Economische Zaken, er dus zelf opdracht toe heeft gegeven. Later zegt ze echter cryptisch: "Dat rapport is nog in voorbereiding geweest, dus ik weet het echt niet."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn