PVDA: schaf waterschappen af, verplicht aandeel duurzaam van 35%

7 april 2010 - De PVDA wil de waterschappen afschaffen. Dat blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma, dat zojuist is gepresenteerd. "De waterschappen worden uitvoeringsorganisaties onder bestuur van de provincies", zo staat het er. Op het gebied van energiebeleid wil de partij energiebedrijven verplichten om 35% duurzame stroom te leveren. Subsidies voor groene stroomproducenten (lees: de SDE-subsidies) kunnen dan worden afgeschaft. De kiezer blijft echter in het duister tasten omtrent het standpunt van de partij over kernenergie, want daarover staat geen woord in het verkiezingsprogramma.

Veel verplichtingen
De PVDA kiest voor het opleggen van een aantal verplichtingen. Behalve de verplichting voor energiebedrijven (of producenten, dat is niet helemaal duidelijk) om 35% aan duurzame stroom te leveren, worden eigenaren van kolencentrales verplicht om een bepaald aandeel aan biomassa bij te stoken. Volgens PVDA-Kamerlid Diederik Samsom zal deze laatste verplichting het eerst worden ingevoerd, zo stelt hij via Twitter. De verplichting van 35% gaat pas gelden vanaf 2020. Daarnaast moeten energieleveranciers verplicht worden om hun klanten aan te zetten tot energiebesparing. Het verkiezingsprogramma meldt niet hoe dat in zijn werk moet gaan en wie er 'straf' krijgt als de besparing niet gehaald wordt: de klant of het energiebedrijf.

Geen woord over Borssele
Energie-eisen aan nieuwbouwwoningen worden verder verscherpt en met woningbouwcorporaties wordt afgesproken dat er versneld tot isolatie van de woningen wordt overgegaan. Er staat, verrassend, niets in over verplichtingen voor particulieren huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen. En ook wordt er niets gezegd over kernenergie: mag Delta van de PVDA doorgaan met de plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale? De partij houdt vast aan een reductie van 30% in de CO2-uitstoot in Europa te bereiken in 2020, hoewel daar in de rest van Europa nog maar weinig draagvlak voor lijkt te bestaan. Samsom liet ook weten via Twitter dat de PVDA nog niet zeker is over de noodzaak van CO2-opslag in Barendrecht.

Grotere rol provincies
Op bestuurlijk gebied kiest de partij voor een sterkere rol van provincies. Zij krijgen meer zeggenschap over het ruimtelijk beleid, dat onder meer de ontwikkeling van bedrijfsterreinen, waterbeleid en natuurbeheer omvat. "Niet ieder dorp hoeft een industrieterrein", zo stelt de partij. En de waterschappen komen dus onder de provincie te hangen. Gemeenten moeten autonomie inleveren. Grote centrumgemeenten moeten taken voor heel de regio op zich gaan nemen. "Komen die centrum -en regiogemeenten niet snel tot stand dan is sturing door het Rijk onvermijdelijk." Hierin lezen we mogelijk een pleidooi voor verplichte samenwerking in regionale uitvoeringsdiensten, een onderwerp dat speelde tijdens de behandeling van de Wabo.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn