VVD: Geen kolencentrales, veel biomassa, geen SDE, wel waterschappen

9 april 2020 - Ook de VVD wil het mes zetten in de subsidieregeling voor duurzame energie, SDE. De partij wil alle subsidies die zijn gericht op exploitatie van duurzame installaties stopzetten, zo staat in het verkiezingsprogramma wat vandaag is gepresenteerd. Dat zijn subsidies die de eigenaar een bepaald bedrag per opgewekte kWh geven, zoals de SDE. Eerder lieten andere partijen als PVDA, SP, en CDA al weten voor een gehele of gedeeltelijke ontmanteling te zijn. De VVD is wel voorstander van innovatie-subsidies. Hiervoor wil de partij zelfs 450 miljoen euro uittrekken. Opvallend is verder dat de liberalen tegen de bouw van nieuwe kolencentrales zijn.

Tegen kolencentrales
De VVD is voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele. Dat is geen verrassing. Maar dat de partij niet wil dat er nieuwe kolencentrales gebouwd gaan worden is nieuw. Onbekend is of de partij zich daarmee ook uitspreekt tegen de centrales die nu in aanbouw zijn (waarschijnlijk niet) en hoe de VVD een stop op de bouw van kolencentrales juridisch wil regelen. Maar duidelijk is wel dat de partij duurzaam energie- en klimaatbeleid niet bij het grofvuil zet, zoals de PVV dit wel zal doen als deze partij het verkiezingsprogramma presenteert. De VVD is inderdaad een iets groenere koers ingeslagen, in lijn met de wens van partijleider Mark Rutte.

Veel aandacht voor biomassa
Zo erkent de VVD dat er zoiets is als een klimaatprobleem. Biomassa kan een rol spelen in het oplossen van dat probleem, zo zegt de partij. Een biobased economy is waar we naar toe moeten, zo vindt de VVD; het liefst in internationaal verband. Het is bovendien goed voor onze economie omdat Nederlandse bedrijven bij uitstek geschikt zijn om hier een rol in te spelen en het vermindert de afhankelijkheid van Nederland van "onveilige gebieden" als Rusland en het Midden-Oosten. Verder wil de VVD dat er veel energie bespaard gaat worden, dat er minder belasting wordt geheven op greentech en dat groene ondernemers geholpen worden, bijvoorbeeld met garantieregelingen.

Samenwerking tussen provincies en waterschappen
Op bestuurlijk vlak kiest de VVD natuurlijk voor inkrimping en afslanking van de overheid. "Nederland functioneert beter met een kwart minder bestuurders en ambtenaren."De Tweede Kamer kan terug naar 100 mensen en de Eerste Kamer naar 50. Het aantal departementen kan worden gehalveerd en de regering moet een 'collegiaal orgaan' zijn, wat bijna een sneer lijkt te zijn naar het vorige kabinet. De VVD laat de waterschappen in tact, net als het CDA, maar in tegenstelling tot SP en PVDA. Wel schrijft de partij dat de "beleidsvormende provincies" en de "uitvoerende waterschappen" elkaar kunnen aanvullen. Daar kan ook een verkapt pleidooi voor een fusie in gelezen worden. In ieder geval wil de VVD dat de besturen van de waterschappen door die van de provincies gekozen gaan worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn