SDE-subsidie voor biogashubs, voor zolang het duurt

8 april 2010 - Biogashubs komen vanaf 2011 in aanmerking voor subsidie in het kader van de duurzame energieregeling SDE. Dat heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken aan de Kamer beloofd, nadat die Kamer eind 2009 een motie had aangenomen die de minister opriep om dat te gaan regelen. Voor zolang het duurt, want de meeste politieke partijen lijken voor afschaffing van de SDE te zijn, of in ieder geval voor een versobering van de regeling, zo blijkt uit de verkiezingsprogramma's die deze dagen verschijnen.

Kwaliteit van de boer
'Biogashubs' is een term die staat voor een aantal productie-installaties voor biogas, bijvoorbeeld vergistingsinstallaties, die met elkaar verbonden zijn door leidingen. Het biogas wordt centraal opwerkt tot aardgaskwaliteit, waarna het in het aardgasnet gepompt kan worden. Vooral in het noorden is er grote belangstelling voor, onder meer onder boeren die een vergistingsinstallatie willen gaan bouwen. Op dit moment komen alleen individuele installaties in aanmerking voor SDE-subsidie. Het gas moet dus al van aardgaskwaliteit zijn als het het erf van de boer afkomt.

Subsidie geven is nog niet zo eenvoudig
Een optie was om heel de biogashub als één installatie te zien, maar dat leidt tot problemen, want dan moeten alle boeren met vergistingsinstallaties tegelijkertijd starten. Wenselijk is nu juist als de boeren één voor één kunnen aanhaken aan zo'n biogashub. Ook zijn het niet altijd vergistingsinstallaties die biogas produceren, wat het ook lastig maakt om een biogashub als één installatie te bestempelen. Vandaar dat Van der Hoeven de SDE-regeling gaat wijzigen om toch subsidie te kunnen geven. De individuele installaties komen nu in aanmerking voor subsidie, op het moment dat ze van start gaan.

Hoe lang nog?
Vraag is echter of de SDE nog een lang leven beschoren is. Veel politieke partijen, naarstig op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden, willen, op één of andere manier, de bijl zetten in de regeling. De VVD en de PVV zijn nooit voorstander geweest van de subsidie. Het CDA wil dat de subsidie meer gericht wordt op het rendabel maken van duurzame energietechnieken en de PVDA wil er helemaal vanaf, zo blijkt uit het concept verkiezingsprogramma dat gisteren is gepresenteerd. Waarschijnlijk is wel dat de SDE langzaam zal worden afgebouwd en niet van de ene op de andere dag zoals de vorige regeling, de MEP.

Zoveelste breuk
De zoveelste radicale breuk in het duurzame energiebeleid van de Nederlandse overheid staat er aan te komen. Daar zal de sector niet blij mee zijn; in ieder geval niet de duurzame energiesector, die veel minder goed in staat is om zijn belangen te verdedigen in politiek Den Haag, dan de grote energiebedrijven.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn