Van der Hoeven schort beslissingen over CO2-opslag Barendrecht op

13 april 2010 - Beslissingen over de opslag van CO2 in de grond bij Barendrecht worden voorlopig opgeschort. Dat blijkt uit een brief van minister Van der Hoeven van Economische Zaken (en collega van Vrom Tineke Huizinga) aan de Tweede Kamer. Reden voor het uitstel is de demissionaire status van het kabinet en de twijfel die er in de Kamer is over het project. Er zal verder een pauze van drie jaar in acht worden gehouden tussen het eerste en het tweede project in Barendrecht, maar voor een onafhankelijke beoordeling van de resultaten (ook iets waar de Kamer om gevraagd heeft) voelt de minister niets, zo blijkt uit haar brief. Het achtergehouden rapport van de Universiteit van Utrecht, dat kritisch is over het project in Barendrecht, is eindelijk boven water.

Twijfel
De Kamer heeft eerder dit jaar een aantal moties aangenomen waaruit grote twijfel over het project naar voren komt. Zo moet de regering aantonen dat de kleinschalige opslag in Barendrecht een noodzakelijke tussenstap is naar grootschalige projecten in het noorden van het land, wordt de regering opgeroepen om te kijken of er geen andere locaties zijn dan het dichtbevolkte Barendrecht en moet er zelfs een termijn van drie jaar zitten tussen de eerste fase van het project in Barendrecht en de tweede fase, waarbij er een grotere hoeveelheid CO2 in de grond wordt gestopt.

Hyperactieve minister
De minister dreigde echter op volle kracht vooruit te gaan, waardoor de Kamer zich genoodzaakt voelde om haar een halt toe te roepen. Dat lijkt nu enigszins gelukt te zijn, hoewel de voorbereidingen voor de opslag gewoon door gaan. Dat is dan wel weer gek, als het besluit zelf nog genomen moet worden.  Van der Hoeven stelt echter dat Shell nog geen vergunning voor de opslag van CO2 heeft gekregen en dat er ook nog "meer dan honderd" andere besluiten genomen moeten worden, waaronder vaststelling van een rijksinpassingsplan en instemming met het opslagplan. Van der Hoeven lijkt de laatste tijd een beetje op zo'n mannetje op batterijen dat tegen de tijd dat de batterijen op zijn steeds harder gaat lopen.

Projectorganisatie en subsidies
De minister probeert in haar brief aan te tonen dat er hard gewerkt wordt aan CO2-opslagprojecten in het noorden van het land. Zo is er een projectorganisatie opgericht, de Stichting CCS Noord-Nederland, die ook subsidie gaat krijgen van het ministerie van Economische Zaken. Verder gaat de Gasunie, samen met EBN, een overzicht geven van potentiële locaties voor CCS (CO2 capture and storage) in het noorden. De minister doet daarbij net alsof het een breedgedragen wens van de Kamer is om snel tot een grootschalig CO2-opslagproject in het noorden van het land te komen, wat haar de rechtvaardiging geeft voor het uitdelen van een subsidie.

Eventueel enkele externe deskundigen
Verder zegt Van der Hoeven toe om drie jaar te wachten met het opslaan van 9 ton CO2 in het tweede veld van Barendrecht (Wiedewei) nadat de opslag van 0,8 ton in het eerste veld, Barendrecht Carnisselande, is afgerond. De minister wil de onderzoeksresultaten echter niet laten beoordelen door onafhankelijke deskundigen, een andere eis van de Kamer. "Conform de CCS richtlijn (de Europese richtlijn op dit vlak) blijft de vaststelling van het toetsingskader en de beoordeling van de monitoringsresultaten de exclusieve bevoegdheid van het bevoegd gezag" (lees: de voorstanders van C02-opslag), zo schrijft ze. Het ministerie gaat wel "bezien op welke wijze enkele externe deskundigen kunnen worden betrokken bij de opzet van de beoordeling van de monitoringsresultaten".

Verdwenen rapport boven water: onder de maat
De ministers Van der Hoeven en Huizinga sturen met de brief ook het onderzoeksrapport van de Universiteit van Utrecht mee, waar eerder zoveel over te doen is geweest. Het rapport was achtergehouden omdat het vraagtekens zet bij de wenselijkheid van CO2-opslag bij Barendrecht. De ministers stellen nu dat het onderzoek "onder de maat is". Toevallig dat een onderzoek dat kritisch is onder de maat is, terwijl positieve rapporten de toets der kritiek van de ministeries wel kunnen doorstaan. Er staat voor volgende week nog een spoeddebat over het onderwerp op de agenda, maar mogelijk is met deze brief van de ministers de kou uit de lucht en wordt het debat van de agenda afgevoerd.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn