amer: verwijderingsbijdrage moet direct afgeschaft worden

13 april 2010 - De verwijderingsbijdrage moet direct op nul worden gezet. De Kamer heeft vanmiddag een motie met die strekking van SP-er Poppe aangenomen. Minister van Vrom Tineke Huizinga wilde alle heffingen pas stop zetten in 2013. Poppe wil binnen drie weken horen hoe Huizinga de motie gaan uitvoeren, zo zei hij zojuist in de Kamer. Ook een motie van Boelhouwer (PVDA) over de introductie van statiegeld op plastic flesjes en een motie van Kees Vendrik (Groenlinks) over het stimuleren van hergebruik zijn aangenomen.

 

Potten goed gevuld
Afschaffen van de verwijderingsbijdrage is mogelijk omdat de potten van de NVMP, dat de verwijderingsbijdrage incasseert, tot de nok toe zijn gevuld met geld. Er zit meer dan 200 miljoen in kas en mogelijk zelfs meer dan 300 miljoen euro; het programma Kassa legde hier laatst de aandacht op. Kamerleden stelden het onderwerp aan de orde tijdens een recent debat waarop Huizinga meedeelde dat de verwijderingsbijdrage voor de meeste producten in 2011 en voor witgoed in 2013 stopgezet zal worden. De Kamer vindt dat dus niet snel genoeg, zo bleek uit de stemmingen vandaag.

Statiegeld als stok achter de deur
Ook een motie van Boelhouwer over de inzameling van plastic is aangenomen. Die inzameling, die zojuist door gemeenten is opgestart, lijkt weinig succesvol nu doelstellingen voor 2009 bij lange na niet gehaald zijn. Boelhouwer wil dat statiegeld op plastic flesjes wordt ingevoerd als blijkt dat ook ook de doelstellingen voor 2010 niet gehaald worden. Vorige week was er nog enige discussie tussen de Kamer en de minister over wat precies het moment is dat het beleid geëvalueerd moet worden. De minister wil dat zo ver mogelijk naar achter leggen, maar de Kamer heeft niet zo veel geduld meer. De doelstelling om in 2012 42% van al het plastic in te zamelen, moet gehaald worden, zo vindt de Kamer, desnoods met de hulp van een nieuwe statiegeldregeling.

Ook Vendrik tevreden mens
Een andere motie van Boelhouwer haalde het ook. Daardoor kunnen gemeenten zich niet langer onttrekken aan de plicht om plastic in te zamelen. Deze motie lijkt louter gericht te zijn op Rotterdam, want deze gemeente heeft nog geen gescheiden inzameling van plastic. Ook Kees Vendrik van Groenlinks kan vandaag tevreden huiswaarts keren, want ook een motie van zijn hand is aangenomen. Vendrik is bang dat er teveel materiaal dat kan worden hergebruikt in de verbrandingsovens verdwijnt, nu verbranding in sommige van die ovens de status 'nuttig hergebruik' heeft gekregen. Hij wil daarom dat de regering maatregelen gaat nemen om hergebruik van materiaal aantrekkelijker te maken dan verbranding.

Verpakkingsbelasting blijft
Een motie van Neppérus van de VVD om de verpakkingsbelasting af te schaffen haalde het echter niet. Deze belasting, die door de verpakkingsindustrie wordt betaald (en wordt doorberekend aan de consument) wordt overgemaakt aan de gemeenten. Die zouden daardoor de afvalstoffenheffing naar beneden brengen, zo hadden ze toegezegd, maar dat gebeurt in de praktijk niet of nauwelijks. Reden om die dubbele belasting stop te zetten, zo vindt de VVD, maar de partij kreeg geen meerderheid van de handen in de Kamer op elkaar voor het plan.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn