Belastingdienst en E-connection kregen nog veel geld van failliet Windpark Q7

18 april 2010 - Windpark Q7 Holding, één van de twee eigenaren van het windmolenpark 'Prinses Amaliapark op de Noordzee, is failliet. De rechtbank van Utrecht heeft vorige week het faillissement uitgesproken. Het bedrijf was in handen van ING en van het duurzame energiebedrijf Econcern, dat vorig jaar al failliet ging. Daardoor zat het bedrijf in de boedel van Econcern. Ondertussen kunnen de Belastingdienst en ook de initiatiefnemer van het park in de Noordzee, E-connection, waarschijnlijk fluiten naar het geld dat ze nog van Windpark Q7 te goed hebben, terwijl het windpark zelf nog wel volop stroom, en dus centjes, in het laatje brengt.

Belastingdienst in de nek
De curatoren van Econcern meldden eerder dat Windpark Q7 zou worden verkocht maar dat is blijkbaar mislukt. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met schulden die nog op het bedrijf rusten. Windpark Q7 moet nog 2,2 miljoen euro aan belastingen over 2006 overmaken aan de Belastingdienst en over de jaren 2007 en 2008 zou het nog geen aangifte hebben gedaan. Eigenaren zouden er op hebben gerekend dat er geen belasting hoeft te worden betaald omdat er ook geen dividend wordt uitgekeerd. Maar dit zou niet opgaan. Het faillissement van Windpark Q7 is derhalve waarschijnlijk een poging van de eigenaren van het windpark en de banken die er geld in hebben gestoken om de Belastingdienst van zich af te schudden. Mogelijk dat het belang van 50% daarna alsnog kan worden verkocht, bijvoorbeeld aan Eneco, de andere eigenaar van het park.

Park draait goed
Aan het park zelf lijkt het niet te liggen. De zestig windmolens van 2 MW in de Noordzee, voor de kust van IJmuiden, produceren naar het schijnt volop stroom en leveren dus in die zin hun geld wel op. Het park werd in mei 2008 geopend. Dat had echter wel heel veel voeten in de aarde gehad. Al in 1999 werd de vergunning aangevraagd door initiatiefnemer E-connection, die twee jaar later werd verkregen. Het bedrijf kreeg de financiering echter niet rond, hoewel het wel in aanmerking was gekomen voor subsidie. Het project werd in 2004 verkocht aan Econcern. Later is Eneco als eigenaar ingestapt, die in eerste instantie alleen de stroom zou afnemen, en nam ING een belang in het deel dat Econcern in handen had.

Ruzie om overnamesom
Ondertussen vochten Windpark Q7 Holding en initiatiefnemer E-connection een bittere strijd voor de rechter uit. De overnamesom bedroeg in 2004 10 miljoen euro. Ook zou de verkoper nog 2,4 miljoen euro krijgen als de productie van het windpark voor het derde opeenvolgende jaar een bepaald niveau zou overstijgen. Koper Windpark Q7 nam voor 3,4 miljoen euro twee bedrijven over van Triodos en de Rabobank en meende dit bedrag in mindering te mogen brengen van de overnamesom. De rechter en, later ook het Hof, waren het daar echter niet mee eens en stelden Windpark Q7  in het ongelijk. Ook willen ze dat de koper een bankgarantie afgeeft voor die 2,4 miljoen euro. Van de koopsom zou nog maar 1,5 miljoen zijn overgemaakt, zo kan worden afgeleid van het vonnis van het Gerechtshof van Amsterdam, dat midden vorig jaar is uitgesproken.

Fluiten naar geld
Mogelijk dat deze rechtszaak ook nog een rol gespeeld heeft bij het faillissement van Windpark Q7 Holding en mogelijk dat nu zowel de Belastingdienst als E-connection kunnen fluiten naar hun geld.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn