Toekennen van subsidie voor windmolenparken op zee gaat door

19 april 2010 - Er zullen de komende maand gewoon, zoals gepland, subsidies worden toegekend aan partijen die windmolenparken op zee willen gaan bouwen. De val van het kabinet is voor minister Van der Hoeven van Economische Zaken geen reden om het geld in de zak te houden, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. Er liep de afgelopen maanden een tender, waar 16 partijen zich op hebben ingeschreven. Al deze partijen hebben al een vergunning maar ze hebben ook nog subsidie nodig om tot de bouw over te kunnen gaan. De subsidieaanvragen hebben betrekking op tien locaties, dus er vallen er in ieder geval zes af. Verder is het subsidiebudget aan een maximum van ongeveer 5 miljard euro gebonden.

Gezwinde spoed
De Kamer wilde weten of de val van het kabinet tot vertraging zou leiden in de subsidieverstrekking. Dat lijkt dus niet het geval te zijn. Van der Hoeven regeert met gezwinde spoed verder, zoals we van haar gewend zijn. Begin mei wordt al bekend welke partijen in aanmerking komen voor subsidie; dan wordt nog acht weken uitgetrokken voor het tekenen van een overeenkomst tussen deze partijen en de overheid. Verder moet er nog gesproken worden over het 'restbudget' (waarmee mogelijk het geld wordt bedoeld dat overblijft als 'hele' windparken vergund zijn). Dit kan ook enige tijd vergen. De windmolens in deze tweede ronde van de subsidieverstrekking krijgen als het goed is een totaal vermogen van 950 MW.

Ministerie van V&W is hindermacht
Ook het controversieel verklaren van het Nationaal Waterplan (NWP) heeft geen invloed op deze tweede ronde (er zijn al twee windmolenparken op zee, die met hulp van subsidie tot stand zijn gekomen; vandaar dat nu gesproken wordt van 'ronde 2'). De volgende ronde, ronde 3, wordt echter wel getroffen door de beslissing van voormalig PVDA-leider Wouter Bos om uit het kabinet te stappen. Want hoewel het niet zoveel met waterbeleid te maken heeft, maakt de zoektocht van gebieden voor de bouw van deze parken onderdeel uit van het NWP. Dat gaat dus nu niet door. Het huidige demissionaire kabinet was van plan om nog eens 5.000 MW extra aan windmolens op zee neer te zetten.

Concessies in plaats van vergunningen
Ook moet er een nieuw concessiestelsel komen voor ronde 3 en daarvoor is nieuwe wetgeving nodig. Die wetgeving loopt waarschijnlijk wel vertraging op want die zal pas door een nieuwe kabinet naar de Raad van State en daarna naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Ambtenaren zullen wel doorgaan met de voorbereiding ervan, zo schrijft Van der Hoeven. Maar het is bovendien natuurlijk nog maar helemaal de vraag of een nieuw kabinet er wel voor voelt om nog zo'n 5.000 MW aan windmolens op zee neer te zetten, wat een enorme slok geld gaat kosten, maar dat wordt niet als reden voor vertraging door Van der Hoeven aangevoerd.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn