Aardwarmteproject kan door, vergunning waartegen bezwaar werd gemaakt is niet meer nodig

28 april 2010 - Voor het bouwen van een warmtecentrale is geen vergunning meer nodig. Deze uitspraak van de Raad van State moet tot verbaasde reacties hebben geleid bij de mensen die een procedure hadden opgestart tegen de bouw van een warmtecentrale in Den Haag. Want zij waren juist in het geweer gekomen tegen de vergunning die de initiatiefnemer van het aardwarmteproject voor de bouw had gekregen. De Raad van State verklaarde het beroep echter niet ontvankelijk omdat de vergunningplicht was vervallen. Het voordeel is dat het aardwarmteproject in Den Haag kan doorgaan.

Warmte uit moedertje aarde
De gemeente Den Haag wil samen met energiebedrijven en woningbouwcorporaties een warmtenet aanleggen voor de warmtelevering voor maximaal 4000 nieuwe woningen in zuid-west Den Haag. Een deel van de warmte komt uit de aarde. In maart is begonnen met boren. Er is een stalen buis van 350 meter de grond in gegaan. Daarna zal verder geboord worden naar 2000 meter, waar het water ongeveer 90 graden is. Deze aardwarmte zal echter niet in alle warmtebehoefte kunnen voorzien. De capaciteit is 6 MW, wat genoeg is voor de warmtevraag gedurende driekwart van het jaar. Dat is een conservatieve schatting.

Hulpmiddelen voor de koude wintermaanden
In dat andere kwart (de winter) zullen er extra hulpmiddelen moeten worden ingezet. Die bestaan uit twee ketels die in de aardwarmtecentrale worden gezet. Die ketels, waarin de warmte met gas wordt opgewekt, hebben een vermogen van 25 MW. Verder wordt het aardwarmtenet ook nog aangesloten op het bestaande stadsverwarmingsnet van Eon, waarmee de levering van warmte gegarandeerd is mocht de centrale zelf uitvallen. De capaciteit hiervan is 17 MW. De warmtecentrale komt in een keerlus van de tram, vlakbij de boorput, nabij het ziekenhuis Leyenburg. Het terrein was al bouwrijp gemaakt, waardoor een gemaaltje het veld heeft moeten ruimen. Het aantal woningen dat gebouwd wordt zal overigens door het inzakken van de woningmarkt veel minder dan 4000 bedragen, waardoor moedertje aarde langer in de warmtevraag kan voldoen.

Spelregels veranderd
Een aantal mensen die nabij de lus wonen tekenden echter bezwaar aan tegen de vergunning die midden vorig jaar door de gemeente is verstrekt. Het werk kwam daardoor stil te liggen. De bewoners waren bang voor stankoverlast. Maar zij zijn dus van een koude kermis thuis gekomen. Per 1 januari is het Activiteitenbesluit gewijzigd, waardoor een groot aantal gebouwen en installaties (3500) nog eens onder dat besluit zijn komen te vallen. De eigenaren daarvan hebben daarmee geen vergunning meer nodig in het kader van de Wet Milieubeheer, maar hoeven alleen nog maar aan algemene regels te voldoen. Je kunt je nog afvragen of de Raad van State het beroep niet gewoon moet behandelen omdat het project van start is gegaan op een moment dat een vergunning nog wel nodig is, maar laten we dat maar niet doen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn