Geen SDE, wel innovatiesubsidie voor getijdestroom

29 april 2010 - Voor projecten op het gebied van getijdestroom wordt een apart subsidiepotje gecreëerd. De projecten komen echter niet in aanmerking voor reguliere SDE-subsidie, zo heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken de Tweede Kamer laten weten. Ze komt hiermee, min of meer, tegemoet aan een motie van Kees Venrdrik van Groenlinks die eind vorig jaar door de Kamer is aangenomen. In die motie werd Van der Hoeven opgeroepen om getijdestroom, of getijstroom, te ondersteunen.

Apart potje
Van der Hoeven wil dat nu doen door een potje te creëren waarmee tot 40% van de extra investeringskosten vergoed kunnen worden. De minister is echter van mening dat het potentieel van getijde-energie niet groot is, ondanks alle golven die dagelijks de Nederlandse kust beroeren. Volgens Van der Hoeven is het potentieel zo'n 100 tot 200 MW. Er lopen enkele projecten in Nederland. Zo heeft Ecofys (nu Eneco, voorheen Econcern) een eerste versie van de wave-rotor aan een steiger van Total bij Borssele gehangen. Ook zijn er plannen om in de Brouwersdam, mocht die in de toekomst doorgestoken worden, getijde-energie te gaan opwekken.

Energie uit water
Gebruik maken van de vele waterstaatkundige werken is wel iets wat de minister ziet zitten. Ze is daarvoor in overleg met haar collega van Verkeer en Waterstaat, zo schrijft ze. De bouw van nieuwe, of de renovatie van bestaande waterkeringen kan  een mooi moment zijn om een waterkrachtcentrale te plaatsen. Dat is ook goed voor de kwaliteit van het water, zo schrijft Van der Hoeven. Hiermee doelt ze waarschijnlijk niet op de centrale zelf maar op het stromende water. Het creëren van het potje, onder de noemer van de Unieke kansen programma (UKP) neemt nog 6 tot 8 maanden in beslag.

Nieuwe belangenvereniging
De indruk ontstaat dat de subsidie uitsluitend bedoeld is voor het wave-rotor. Een rotor (met drie 'wieken') hangt in het water en wordt in beweging gebracht door de stroming van het water in de Westerschelde. De bedoeling was dat de rotor zou reageren op zowel de verticale als de horizontale beweging van het water. Het voortbestaan van het project heeft op het spel gestaan na het faillissement van Econcern, zo vertelde de initiatiefnemer ooit aan ons. Vandaag is de nieuwe belangenvereniging Energie uit water (EWA) van start gegaan.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn