Geen zonnepanelen meer aan gevel zonder vergunning

30 april 2010 - Voor het bevestigen van zonnepanelen aan gevels moet in de toekomst een vergunning worden aangevraagd. Dat komt in het besluit Omgevingsrecht te staan, zo heeft minister Huizinga van Vrom bevestigd in antwoord op vragen van Kamerlid Paulus Jansen van de SP. Reden van de regelzucht: panelen aan gevels zijn mogelijk niet mooi.

 Zonnepanelen op daken wel vergunningsvrij
Daarom moet de huiseigenaar of investeerder die zonnepanelen tegen gevels wil bevestigen zijn plannen laten toetsten aan de "lokale welstandsnota". Later in de beantwoording wordt ook nog een ander argument genoemd. Getoetst moet worden of de panelen wel goed worden bevestigd (in overeenstemming met het Bouwbesluit van 2003). Het plaatsen van zonnepanelen op daken blijft wel vergunningsvrij.


Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn