Eneco en Triodos geven obligaties uit voor windmolenpark Heerhugowaard

3 mei 2010 - Eneco gaat obligaties uitgeven voor een nieuw windpark in Heerhugowaard. Het windpark bestaat uit drie molens van 2,3 MW. Ze komen te staan in de 'Stad van de zon', een nieuwbouwwijk in Heerhugowaard die zo duurzaam mogelijk is ingericht. De bedoeling is dat de betrokkenheid van bewoners bij het windpark vergroot wordt door de uitgifte van de obligaties. Dit moet leiden tot de uitroep WIMBY (wind in my backyard) in plaats van Nimby (not in my backyard), wat door de sector als de gebruikelijke reactie van omwonenden wordt gezien.

Strategie eerder toegepast
Het succes van windmolenparken in Duitsland wordt vaak toegeschreven aan deze betrokkenheid van mensen in de directe omgeving. De bewoners denken als ze de molen zien draaien: 'het gaat goed met mijn investering', in plaats van dat ze last van het geluid hebben. Eerder heeft Eneco obligaties uitgegeven in het windmolenpark in Burgervlotbrug (Noord-Holland) dat eind vorig jaar door ex-minister Cramer van Milieu werd geopend. Investeerders in dat park waren Evelop (nu Eneco) en Windcoöperatie Kennemerwind.

8% rente is niet slecht
De obligaties voor vijf van de negen molens in Burgervlotbrug werden uitgeven samen met de Triodos Bank. De opbrengst bedraagt 8% per jaar. Volgens Eneco was de belangstelling groot. Alle 1600 obligaties van 1000 euro per stuk werden toen verkocht. Er was zelfs sprake van overtekening. De leden van de windcoöperatie schreven massaal in. Zij kregen 1375 obligaties (voor 263 personen). Omwonenden tekenden in voor 102 obligaties (18 mensen). Voor de overige 116 inschrijvers waren daarom nog maar 123 van de gewenste 546 obligaties beschikbaar. Dit toont volgens Eneco aan dat de gekozen strategie veelbelovend is.

Park is in september klaar
Ook nu werkt Eneco samen met Triodos Bank bij de uitgifte van de obligaties. Mensen kunnen nu hun belangstelling kenbaar maken en kunnen in het najaar, als de precieze voorwaarden voor de lening bekend zijn, definitief intekenen. Eneco denkt dat belangstellenden voor een bedrag tussen de 700.000 en 800.000 euro inschrijven. In totaal investeert Eneco 10 miljoen euro in het park, Luna geheten. Het park is naar verwachting in september klaar. De bouw ervan heeft overigens veel voeten in de aarde gehad.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn