Tender voor windenergie op zee mislukt: slechts 600 MW voor 4,5 miljard euro

10 mei 2010 - Er zal slechts 600 MW aan windenergie op zee gebouwd kunnen worden met de 4,5 miljard die daarvoor beschikbaar is. Tot nog toe werd er altijd vanuit gegaan dat hiermee 950 MW gerealiseerd zou kunnen worden, meer dan anderhalf keer zo veel. De uitkomst van de tender die in de eerste maanden van dit jaar is gehouden is echter "slechter dan verwacht", zo schrijft minister Van der Hoeven aan de Tweede Kamer.

Of Parlement maar even akkoord wil gaan
Slechts twee windmolenparken zullen er van al dat geld gebouwd gaan worden en dan is er nog een beetje geld over voor een klein parkje. De minister kan woensdag, een dag na een overleg in de Kamer over het onderwerp, de twee subsidiebeschikkingen doen uitgaan, zo schrijft ze aan de Kamer. Of het Parlement morgen dus maar even akkoord wil gaan, zo is de boodschap. Voor het steunen van Griekenland met een vergelijkbaar bedrag werd meer tijd uitgetrokken.

Gegoochel met cijfers
Overigens is het niet geheel duidelijk wat nu precies het bedrag is dat beschikbaar is. Het is opvallend dat dit totale bedrag bijna nooit wordt genoemd. Vorig jaar schreef Van der Hoeven dat voor de bouw van 450 MW op zee 2,6 miljard beschikbaar zou zijn. Later besloot ze om 2,4 miljard euro beschikbaar te stellen voor een extra 500 MW, wat dus tot die 950 MW had moeten leiden. In de tenderregeling die begin dit jaar werd gepubliceerd in de Staatscourant werd het plafond vastgesteld op 5,3 miljard, ook het bedrag waar de Algemene Rekenkamer over schreef. En nu is het dan ineens 4,5 miljard euro.

Maximaal risico
Volgens een woordvoerder van het ministerie is het verschil toe te schrijven aan verschillende boekhoudkundige methoden. De 4,5 miljard euro is de som van alle uitgaven die naar verwachting gedaan zullen worden (zonder disconteren). De 5,3 miljard is hoger omdat daar rekening moet worden gehouden met het maximale risico. "Omdat de SDE rekent met een basiselektriciteitsprijs van tweederde van de lange termijn elektriciteitsprijs en boekhoudkundig het maximale risico berekend moet worden, is het verplichtingenbudget op 5,3 miljard euro berekend. Dat staat in de regeling. Maar 'Kas' is het meest relevant", aldus de woordvoerder.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn