Twenties-project voor grootschalige windenergie gaat bruisen door subsidie

18 mei 2010 - Een aantal grote energie- en netwerkbedrijven zijn een project gestart, Twenties, om de grootschalige productie van windenergie in Europa mogelijk te maken. Het project, waarin ook het Nederlandse Tennet participeert, heeft een subsidie van 32 miljoen euro van de Europese Commissie gekregen. In totaal vergt het project 60 miljoen euro.

Twenties gaan bruisen
De Europese Commissie wil dat het aandeel duurzame energie in het jaar 2020, gemiddeld over heel de Unie, gestegen is naar 20%. Voor een belangrijk deel zal die duurzame energie uit windenergie bestaan. Daarvoor moet echter nog wel het één en ander gebeuren, want windenergie kan niet zomaar ingepast worden, onder meer omdat de productie van windmolenparken erg volatiel is. Vandaar het project Twenties. Zes deelprojecten zijn onderscheiden. Die projecten richten zich op de technologische en institutionele vernieuwing die nodig is om al die windmolens te kunnen laten draaien.

Alpenstroom kun je aan en uit zetten
Tennet participeert bijvoorbeeld in een onderzoek naar de vraag in hoeverre waterkrachtcentrales in de Alpen fluctuaties in de productie van windstroom kunnen opvangen. Het voordeel van waterkrachtcentrales is immers dat er een aan- en uitknop aanzit, zodat netbeheerders ze aan kunnen zetten als de wind het laat afweten. Ook neemt de Nederlandse netbeheerder deel aan een project om de vergunningverlening voor de aanleg van netwerken op zee voor windmolenparken te versnellen.

Deense bijdrage
Andere projecten zijn bijvoorbeeld een onderzoek naar het handhaven van de balans op het netwerk als het juist heel erg hard waait (onder leiding van de Deense netbeheerder Energinet.dk) en naar de mogelijkheden om ons minder energie te laten gebruiken als het windstil is (onder leiding van Dong). Deze twee projecten zijn ieder bedeeld met een subsidie van 8 miljoen euro.

Veel dikke kabels in de toekomst
In totaal zijn 26 bedrijven en organisaties betrokken bij het project. Andere deelnemers zijn landelijke netwerkbeheerders als REE (Spanje) en RTE (Frankrijk) en bedrijven als Iberdrola en Gamesa, Areva, ABB, Siemens, 50 Hertz Transmission en verschillende universiteiten. Het project gaat deze lente van start en zal een duur van drie jaar hebben. De subsidie komt enkele weken na het verschijnen van een studie naar hoe de Europese energievoorziening van de toekomst er uit komt te zien. Dat is volgens de initiatiefnemers een duurzame toekomst, maar wel één met heel veel dikke kabels.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn