Bedrijven willen hele diepe warmte gaan aanboren op Waddeneilanden

18 mei 2010 - Vier bedrijven gaan onderzoeken of het mogelijk is om in Nederland warmte vanuit een diepte van 6 tot 10 kilometer aan te boren en die te gebruiken voor energieopwekking. De bedrijven, Grontmij, IF Technology, Well Engeneering Partners (WEP) en Bright capital zijn op zoek naar goede locaties voor het project. Gedacht wordt aan Texel en Terschelling. "Het grootste risico is het ontstaan van seismologische activiteit als gevolg van de warmtewinning", zo zegt Mark Gankema van IF Technology.

 

Opstapje in Den Haag
Op dit moment wordt er naar aardwarmte geboord in Den Haag, waar IF Technology ook bij betrokken is. Hier gaat de boormachine echter maar tot zo'n 2,5 kilometer diep. Beter is het om dieper te gaan, want daar is het warmer, zo zegt Gankema. Het water, of de stoom, is op 6 tot 10 kilometer diepte zo'n 250 to 350 graden. Voor het opwekken van elektriciteit zijn dergelijke temperaturen wenselijk. In Den Haag is de warmte bedoeld voor de verwarming en het warme tapwater in huizen. De verwachtingen van de bedrijven zijn hooggespannen. Ultradiepe aardwarmte zou op termijn zelfs in 30 tot 50% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien.

Blow-out
Boringen van meer dan 5 kilometer zijn uitzonderlijk. In de olie- en gasindustrie komen sporadisch gaten van 8 tot 9 kilometer voor. En het booreiland van BP in de Golf van Mexico, dat in april ontplofte, ging tot net over de 10 kilometer diep. Het risico op een blow out, net als die bij het boorplatform van BP, is echter niet het grootste risico, zo zegt Hankema. Er zijn manieren om dat te voorkomen. Het grootste risico is het optreden van seismologische schokken als gevolg van de boring. Die mogen niet voelbaar zijn. Dat is dus één van de aspecten die onderzocht worden. Verder wordt onderzocht of de warmte het beste als water of als stoom naar boven kan worden gebracht. Voorkomen moet worden dat te veel mineralen neerslaan in de apparatuur.

Kostenplaatje
IF technololgy en WEP concentreren zich op het geologisch onderzoek en de boortechnieken, Grontmij ontwerpt de energiecentrale en Bright Capital zorgt, als het goed is, voor de centjes. Het onderzoek moet ook uitwijzen of het project financieel uitkomt. De kosten van de energie zullen volgens de partners vergelijkbaar zijn met die van kolenstroom, maar vraag is nog of het project tegen redelijke kosten te verzekeren is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn