Minister weigert verwijderingbijdrage af te schaffen

19 mei 2010 - De verwijderingsbijdrage voor elektronische apparaten lijkt door niemand te kunnen worden afgeschaft. Dan kan worden opgemaakt uit de brief die minister Huizinga van Vrom naar de Kamer heeft gestuurd. De Kamer had de minister opgedragen om de extra milieubelasting direct af te schaffen, nu de reserves van de organisatie NVMP die het geld int, tot astronomische hoogtes is gestegen. Maar de minister weigert dat. Ze kan de verwijderingsbijdrage niet afschaffen, zo schrijft ze.

Te lastig
Daarvoor is namelijk nieuwe wet- en regelgeving nodig en die zal nooit voor 2011 klaar zijn, zo schrijft de minister. Dat is het jaar dat de verwijderingsbijdrage, voor een deel van de producten, toch al op nul zou worden gezet. In de 'Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (Rea)' is vastgelegd dat de bijdrage voor kleine elektrische apparaten in 2011 verdwijnt en die voor wit- en bruingoed in 2013. De Kamer heeft in april echter een motie van Poppe van de SP aangenomen, waarin gevraagd wordt om de bijdrage onmiddellijk op nul te zetten. Het geld wat bij die organisatie binnenkomt klotst tegen de plinten op, zoals Poppe het verwoordde.

Niemand kan de heffing afschaffen
Huizinga gaat overleggen met de NVMP, die de inzameling regelt en het geld int, om te kijken of die er vrijwillig toe kan worden bewogen de heffing af te schaffen. Maar die kan dat ook weer niet alleen, zo is Huizinga gebleken, maar heeft daar de medewerking van de producentenstichtingen voor nodig. NVMP is een uitvoeringsorganisatie, opgericht door werkgeversvereniging FME-CWM. Het programma Kassa kwam er achter dat er inmiddels meer dan 200 miljoen euro in de potten van de NVMP zit. Toevallig of niet, maar de NVMP kwam eind april met het bericht dat de inzameling van elektronische apparaten in het eerste kwartaal "spectaculair" is gestegen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn