Gulle overheid trekt nog eens 67 miljoen uit voor innovatieve energieprojecten

29 mei 2010 - Nog meer subsidienieuws. De demissionaire regering heeft weer eens de portemonnee getrokken. De ministeries van Economische Zaken en Vrom trekken 67 miljoen euro uit voor "onderzoek naar nieuwe duurzame energieproducten en processen". Eerder was in dit kader al 349 miljoen euro uitgetrokken zodat de teller nu op 416 miljoen euro staat. Eén van de vier projecten waarvan de bankrekening vol loopt is dat van een consortium van bedrijven dat zich richt op het goedkoper maken van de bouw van windmolenparken in de diepe zee.

Kosten omlaag brengen
Het consortium opereert onder de naam Flow (far en large offshore wind). Het zijn niet de minste bedrijven die hier deel van uitmaken: RWE, Eneco, Tennet, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en de TU Delft. Kennis en ervaring met windmolenparken ver uit de kust is nog beperkt, zo luidt de verklaring, en om dat te verhelpen wordt nu 19,5 miljoen euro uitgetrokken. De bedoeling is dat de kosten van de bouw van windmolenparken in de diepe zee met 20% terug worden gebracht. Ten opzichte van wát ze met 20% teruggebracht moeten worden is niet duidelijk. Het consortium zelf had eerder al 19,5 miljoen uitgetrokken voor het project.

Demonstratieproject
Het geld wordt besteed aan "onderzoek naar efficiënte windturbines en innovatieve funderingen, naar onderhoudsstrategieën en installatietechnieken voor windparken op grotere waterdiepte en naar de manier waarop de parken het beste op het net kunnen worden aangesloten", zo lezen we in een verklaring van Essent (RWE).  Directeur Peter Terium van Essent (RWE) is voorzitter van het Flow-consortium. In een later stadium willen de partijen nog een demonstratieproject van 100 tot 300 MW gaan bouwen om de ontwikkelde kennis in de praktijk te brengen.

Proeffabriek voor de hele wereld
De rest van het geld gaat naar drie andere projecten: 20 miljoen euro is bedoeld voor een programma dat gericht is op vermindering van het energiegebruik in de woningbouw. Verder is er nog tien miljoen euro beschikbaar voor de vernieuwing van productieprocessen van bedrijven, bijvoorbeeld door die bedrijven met elkaar te verbinden (zodat restwarmte over en weer benut kan worden). En er wordt nog 15 miljoen gestoken in de bouw van een fabriek waarin bedrijven "uit de hele wereld" kunnen testen of hun nieuwe chemische stoffen en biobrandstoffen rijp zijn voor de markt. In totaal zou hier 100 miljoen in geïnvesteerd worden, zo schrijven de ministers van Vrom en EZ.

In ieder potje past subsidie
In totaal is er in 2008 door het kabinet 438 miljoen euro beschikbaar gesteld voor energie-innovatie, in het kader van de Innovatie-agenda energie, die weer gebaseerd is op ambities uit het regeerakkoord op het gebied van energie en innovatie. Het geld wordt vergeven via tenders, die door Agenschap NL (onderdeel van het ministerie van EZ) worden uitgeschreven. Ieder onderdeeltje van de energiemarkt heeft een eigen tender en een eigen tenderbudget. Een deel van de projecten die eerder subsidie kregen en waar we over schreven vallen onder deze subsidiepotjes. Hieronder een overzicht van de tenders, waarvan een deel nog loopt en een deel al gesloten is.

 • verduurzaming van biomassaproductie import (11,7 miljoen)
 • risico's dekken voor aardwarmte (36 miljoen)
 • innovatieve vergassingstechnieken (20 miljoen)
 • Innovatieve systemen voor de integratie van zon-PV technieken (3 miljoen)
 • effectieve en efficiënte vergistingsketen (7 miljoen)
 • bioraffinage (10 miljoen)
 • energieneutrale scholen en kantoren (5,5, miljoen)
 • procesintensificatie (17 miljoen), wind op zee (9 miljoen)
 • teelt en oogst van wieren (1,3 miljoen)
 • innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw  (3 miljoen)
 • hybride en elektrisch rijden (10 miljoen)
 • rijden op waterstof (5 miljoen),

 

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn