Nuon krigt 10 miljoen euro subsidie voor CO2-installatie Buggenum

29 mei 2010 - Energiebedrijf Nuon krijgt 10 miljoen euro subsidie voor de bouw van een installatie voor de afvang van CO2 bij de energiecentrale van het bedrijf in Buggenum (Limburg). De Europese Commissie heeft de Nederlandse regering toestemming gegeven voor het verstrekken van de subsidie, zo laat Nuon weten. De bouw van de installatie is al in volle gang. Nuon hoopt die in augustus van dit jaar al aan de wereld te kunnen tonen.

Voor of na verbranding
De CO2 wordt er straks in Buggenum op een unieke manier uitgehaald, namelijk voordat de brandstof verbrand wordt. Nuon kan dit doen omdat de centrale in Buggenum een zogenaamde kolenvergasser is. Kolen worden vergast, waardoor een synthetisch gas ontstaat bestaande uit koolmonoxide (CO) en waterstof. Dit kan worden omgezet naar CO2 en nog meer waterstof. De CO2 wordt er uit gehaald, zo is de bedoeling, en met de waterstof wordt stoom opgewekt en daarmee stroom.

Mega-vervuilers
Ook in andere kolencentrales in Nederland wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om CO2 af te vangen, zoals in de kolencentrales van Eon op de Maasvlakte. Hier staat naast de schoorstenen een kleine installatie die de CO2 uit de rookgassen gehaald, dus ná verbranding van de kolen. CO2-afvang bij kolencentrales zou voor een aanzienlijke reductie in de CO2-uitstoot kunnen zorgen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van die uitstoot in Nederland. Het is echter nog niet duidelijk of grootschalige afvang technisch mogelijk is en, zo ja, of het verplicht wordt gesteld.

Geschikt voor het grotere werk?
De proef in Buggenum moet Nuon ook antwoord geven op de vraag of de techniek kan worden toegepast in de veel grotere centrale die het bedrijf nu in de Eemshaven aan het bouwen is. Dat is vooralsnog alleen een gasgestookte centrale, maar het bedrijf zet daar in een later stadium mogelijk nog een kolenvergassingseenheid naast. Daar zou dezelfde techniek dan voor de afvang van CO2 kunnen gaan zorgen. De installatie in Buggenum wordt gebouwd door Spie Controlec Engineering en kost in totaal 40 miljoen euro.

Copyright © Energieenwater.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn