Eneco vangt bot bij rechter over CO2-rechten voor centrale Maasvlakte

31 mei 2010 - Er worden voorlopig geen CO2-rechten gereserveerd voor de nieuwe centrale van Eneco en Dong op de Maasvlakte. De Raad van State heeft Enecogen, de jont-venture van de bedrijven, op alle punten in het ongelijk gesteld in een procedure die het bedrijf had aangespannen tegen de ministers van Economische Zaken en Vrom. Voor nieuwkomers als Enecogen is een reservepotje aan CO2-uitstootrechten gereserveerd, maar dit potje zal op zijn tegen de tijd dat de centrale zal gaan draaien, naar verwachting in 2011. Het bedrijf moet daardoor waarschijnlijk CO2-rechten op de markt aankopen voor de gasgestookte centrale van 870 MW, terwijl andere bedrijven die in deze periode actief worden wel gratis CO2-rechten krijgen.

Potje voor nieuwkomers
De overheid heeft, in het Nationaal allocatieplan voor de periode 2008-2012, voor iedere vervuilende installatie in Nederland een emissieplafond vastgesteld. Bedrijven krijgen het recht om gratis CO2 uit te stoten tot dit plafond; willen ze meer uitstoten dan moeten ze rechten bijkopen op de markt. Voor bedrijven die in deze periode actief worden is een potje gereserveerd, bestaande uit 29,5 miljoen rechten. Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat dit potje al bijna op is. Er zitten nog 7,4 miljoen rechten in, maar die zullen op 1 september 2010 vergeven zijn. Want voor die datum liggen er aanvragen voor in totaal 11,4 miljoen op de plank, van twee andere centrales en een aantal kleine installaties. De aanvragen voor rechten voor nieuwe installaties worden één keer per jaar beoordeeld. Eén van de reden dat het potje op is, is dat staalbedrijf Corus er een groot beroep op heeft gedaan.

Oneerlijk
Enecogen vindt dit oneerlijk en vindt dat de beschikbare rechten over alle nieuwkomers evenredig verdeeld moet worden. Enecogen had een hele waslijst aan argumenten opgevoerd om haar gelijk te krijgen. Zo stelde Enecogen dat het erop mocht vertrouwen dat het voldoende rechten zou krijgen, mede ook door een brief van een directeur van het ministerie van Vrom. Die had ooit geschreven dat hij verwachtte dat er in 2011 nog voldoende rechten in de pot zouden zitten. De rechters vonden echter dat de ministeries voldoende duidelijk hadden gemaakt dat er geen garantie zou zijn. De ministers van Vrom en Economische Zaken hoeven het potje dan ook niet aan te vullen als dit op is.

Corus is gebeten hond
Omdat tegen het Nationaal allocatieplan zelf geen beroep mogelijk is, had Enecogen de pijlen gericht tegen de allocatie van rechten aan Corus. Enecogen betoogde onder meer dat Corus geen nieuwkomer is, omdat de installatie, Hoogoven 7, al in 2006 in werking is gesteld en dat de beslissing van de overheid om CO2-rechten toe te wijzen ook veel te laat is genomen (pas in april van dit jaar). De rechters veegden ook deze argumenten van tafel. De beslissing zou volgens Eneco ook in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel: Corus krijgt wel rechten en Enecogen niet. De Raad van State stelt echter dat Corus en Enecogen niet gelijk zijn, simpelweg omdat Corus de aanvraag eerder indiende. Er is volgens de rechters niets mis met deze manier waarop de rechten verdeeld worden. De uitstootrechten die jaarlijks aan nieuwkomers worden toegekend, worden als er een tekort dreigt, overigens wel over alle aanvragers evenredig verdeeld.

Misschien toch nog aanvulling
Wat wel vreemd is, is dat er rechten aan Corus zijn toegekend, ten koste dus van bedrijven als Enecogen, terwijl Corus in 2009 miljoenen rechten over had. En dit zal de komende jaren niet anders zijn (de rechten zijn toegekend voor de jaren 2010, 2011 en 2012; niet duidelijk is om hoeveel rechten het gaat; dat staat zelfs niet in de publicatie van het besluit in de Staatscourant). De Raad van State vindt die grote overschotten ook niet ter zake doen.

Deze uitspraak van de Raad van State was een uitspraak in een kort geding. Er loopt nog een bodemprocedure over de zaak. Overigens is het nog steeds mogelijk dat de ministers het potje aanvullen, hoewel ze daartoe dus niet verplicht zijn. Minister Van der Hoeven wekte tijdens het debat in de Kamer waar de rechtszaak aan de orde kwam de indruk dat ze eerste de uitspraak van de rechter wilde afwachten vooraleerst zich hier verder over te buigen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn