Commissie rommelt aan doelen nu CO2-finish in zicht is

3 juni 2010 -  De landen van de EU spraken af om de uitstoot van broeikasgassen in 2012 met 8% omlaag te hebben gebracht en in 2020 met 20%. Die doelen liggen binnen handbereik, zo bleek onder meer uit cijfers die de Commissie gisteren presenteerde. De Commissie wil nu de doelen aanscherpen. Ook kijkt de Commissie of verdere vergroening van het belastingstelsel mogelijk is. Zo zou er belasting moeten worden geheven op goederen en brandstoffen die veel CO2-uitstoten, aldus Eurocommissaris Hedegaard van Klimaat.

Op de sloffen
De uitstoot van de vijftien EU-leden die in 1997 het Kioto-verdrag ondertekenden lag in 2008 7% onder dat van 1990. De uitstoot van heel de huidige EU (27 landen) lag in 2008 ruim 11% onder het niveau van 1990. Het doel van het Kyoto-verdrag van 8% reductie in 2012 zal dus wel gehaald worden. En ook de doelstelling van de EU voor 2020, 20% reductie, ligt binnen handbereik, helemaal gezien de ontwikkelingen in 2009. De CO2-uitstoot is in 2009 nog harder gedaald door de economische tegenwind. De volledige cijfers voor dat jaar zijn nog niet bekend, maar wel die van bedrijven die onder het Europese handelsstelsel (ETS) voor CO2-rechten. Die bedrijven, verantwoordelijk voor 43% van de uitstoot in de EU, stootten in 2009 maar liefst 11,3% minder uit. Bedacht moet wel worden dat de uitstoot weer zal gaan stijgen als de economie aantrekt, maar toch.

Rest van de wereld doet niet mee
Het Europese doel zou 30% reductie worden als de rest van de wereld mee zou doen. Maar die doet niet mee, zoveel is nu wel duidelijk. Toch probeert de Commissie uit alle macht een doel van 30% weer op de agenda te krijgen. Het argument daarbij is dat het bereiken van zo'n doelstelling veel goedkoper is geworden dan we eerder dachten. Daarvoor zijn drie redenen, aldus Hedegaard. Door de economische recessie is het doel makkelijker haalbaar geworden, want de uitstoot is immers al sterk teruggelopen. Daarnaast is er inmiddels veel aan energiebesparing gedaan, wat een structurele daling in de vraag naar stroom en, daardoor, in de uitstoot van broeikasgassen tot gevolg heeft. Ten derde, zo redeneert Hegegaard, zijn er een hoop rechten over en die kunnen worden meegenomen naar de volgende emissiehandelsperiode, die na 2012 van start gaat. De prijs van uitstootrechten voor CO2, het belangrijkste broeikasgas, zal daarom laag blijven.

Extra kosten 'slechts' 33 miljard euro (per jaar)
Door dit alles daalden de kosten van de 20% reductie-doelstelling naar 48 miljard euro per jaar, een schijntje vergeleken met die oorspronkelijke 70 miljard euro per jaar. De extra kosten om nu naar een doelstelling van 30% te gaan zijn 33 miljard, zodat we in totaal op 81 miljard per jaar uitkomen voor het halen van een 30%-doelstelling. Door die extra eis zou het plafond voor de bedrijven in het ETS-systeem omlaag gaan met 34% in plaats van 21% zoals nu de bedoeling is. Ook overweegt de Commissie om een CO2-belasting te gaan heffen voor brandstoffen of producten die veel CO2-uitstoot met zich meebrengen. Zo zou bijvoorbeeld de belasting op grijze stroom hoger kunnen worden dan die op groene stroom. Hoe dat er in de praktijk moet uitzien is niet duidelijk; want dit is lastig te realiseren.

Het gaat om de lidstaten
Het spreekt vanzelf dat de grote bedrijven die onder het ETS vallen tegen het aanscherpen van de norm zijn. Die bedrijven schreeuwen dan ook moord en brand maar ze hebben niet zoveel te klagen want want ze hebben massa's rechten over. Die rechten kunnen ze verkopen op de markt of meenemen naar de volgende emissiehandelsperiode, die na 2012 begint. Meer relevant is wat de lidstaten van de EU er van vinden, want die zijn uiteindelijk de baas in Europa. En die staan ook niet te springen, op een paar 'groene rakkers' na, zoals Nederland, Zweden en Denemarken. Op 11 juni is er weer een milieuraad, mogelijk wordt dan meer duidelijk. "Het Voorzitterschap voorziet een beleidsdebat over de Commissiemededeling", zo heet dat in Europees jargon.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn