ECN krijgt hulp Vattenfall bij opschaling torrefactie-methode biomassa

8 juni 2010 - Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, eigenaar van Nuon, gaat onderzoekscentrum ECN ondersteunen bij het ontwerpen van een grote installatie voor de bewerking van biomassa. Door die bewerking is biomassa beter geschikt voor bijvoorbeeld bijstook in kolencentrales. De methode die door ECN is ontwikkeld is een combinatie van torrefactie en de productie van droge pellets, zo laten Nuon en ECN weten.

Branden van koffiebonen
Bij torrefactie wordt de biomassa verwarmd tot 200 tot 300 graden, zonder dat er zuurstof wordt toegevoegd. Hierdoor veranderen de eigenschappen van de biomassa, waardoor het makkelijker te vermalen is en ook zal het niet meer zo snel gaan rotten of broeien. Dit maakt het makkelijker om de biomassa op te slaan, bijvoorbeeld naast een kolencentrale. Nieuw is het proces niet, want het komt op hetzelfde neer als het branden van koffiebonen, wat mensen al eeuwenlang doen. Allerlei soorten biomassa lenen zich ervoor, zoals houtsnippers en agrarische reststromen.

Compacte reactor
Er was een reactor in Frankrijk die de pellets (biokolen) produceerde voor de aluminiumindustrie. ECN heeft naar dat proces gekeken, maar het bleek niet geschikt te zijn voor de energiesector. Het proces was te duur. Daarom heeft de instelling een nieuwe "robuuste en compacte" reactor gebouwd, waarin de nattige biomassa wordt omgezet in een "aantrekkelijke, gestandaardiseerde vaste duurzame brandstof met een hoge energiedichtheid."  Andere voordelen van de methode, die ECN 'BO2' noemt, zijn dat de kosten laag zijn, dat er geen afvalproducten zijn en dat de kwaliteit van het eindproduct hoog en beheersbaar is. ECN heeft de installatie 100 uur laten draaien en de resultaten van deze proef waren positief. De installatie van ECN was nog erg klein: 50 to 100 kilo per uur kon die aan, zo zegt programmaleider Jaap Kiel tegen Energieenwater.net

Ondersteuning
De installatie van ECN was nog erg klein: 50 to 100 kilo per uur kon die aan, zo zegt programmaleider Jaap Kiel tegen Energieenwater.net. Nodig is nu dat het proces kan worden opgeschaald, zodat energiebedrijven die kunnen inzetten, bijvoorbeeld voor de bijstook van biomassa in kolencentrales. Een commerciële installatie zal een capaciteit van 10 tot 15 ton per uur (100.000 ton per jaar) moeten hebben, ongeveer acht keer zoveel als die van de fabriek in Frankrijk. De bedoeling is dat ECN en Vattenfall eerst een nieuwe demo-plant gaan ontwerpen met een capaciteit van 5 ton per uur. De definitieve investeringsbeslissing is nog niet genomen, maar de kans is wel vrij groot dat die door Vattenfall gebouwd gaat worden. Er wordt op dit moment gezocht naar een goede locatie, op een industrieterrein.

Vattenfall gaat ook de specificaties opstellen waaraan de biomassa moet voldoen wil die geschikt zijn voor de centrales van Vattenfall, waaronder ook de kolenvergassingsinstallaties. Vattenfall wil in de Eemshaven zo'n kolenvergassingscentrale gaan bouwen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn