Roemloos einde van de anti-kolenwet, ook de SP heeft grote twijfels

16 juni 2010 - De anti-kolenenergiewet van Groenlinks wordt niet meer behandeld in de oude Kamer, zo zegt Tweede Kamerlid Paulus Jansen tegen Energieenwater.net. Dat zou ook wel erg krap zijn geweest want vandaag is de laatste dag van deze oude Kamer. Morgen worden de nieuwe Kamerleden benoemd. Ook is het wachten nog op een advies van de Raad van Sate. De kans dat de wet het haalt wordt daarmee erg klein.

Geen meerderheid
In de nieuwe Kamer hebben CDA, VVD en PVV een nipte meerderheid. Die partijen zullen waarschijnlijk niet voor de wet stemmen. Maar ook de SP heeft nog grote twijfels, zo zegt Jansen. Het doel is nobel maar het is de vraag of het middel, de wet dus, het doel dichterbij brengt, zo zegt Jansen, die ook in de nieuwe Kamer terugkeert. De wet zorgt er voor dat het gebruik van kolen door energieproducenten vanaf 2013 belast wordt als de prijs van CO2-uitstootrechten net zo laag blijft als die nu is. De VVD had weliswaar in het programma staan dat er geen nieuwe kolencentrales mogen komen maar de kans dat de partij voor een extra belasting stemt is niet groot.

Aantasting level playing field
Een nadeel is verder dat het Europese level-paying field wordt aangetast, zo zegt Jansen. Energieproducenten zijn mondiale bedrijven; ze investeren in Nederland omdat het handig is om aan de Noordzee te zitten maar als de berekeningen anders uitvallen kunnen ze hun centrales net zo goed elders neerzetten, bijvoorbeeld net over de grens met Duitsland. De wet schiet dan het doel voorbij. Daarom wil de SP dat de opbrengsten van de belasting worden teruggesluisd naar de energieproducenten, bijvoorbeeld in de vorm van vouchers. Die kunnen de bedrijven dan besteden aan verduurzaming van hun centrale of aan andere duurzame investeringen.

De Jager ligt dwars
De indiener van het voorstel, Kees Vendrik, zei dat hij voorstander is van zo'n systeem, alleen heeft hij daar zelf niets over in zijn wet opgenomen, zo zegt Jansen. Verder zei minister De Jager van Financiën bij het eerste deel van de behandeling dat zo'n terugsluisroute niet echt mogelijk is. Belastingopbrengsten kunnen niet expliciet aan één bedrijf worden toegekend omdat dat gezien kan worden als staatssteun. Wel is het mogelijk om het geld beschikbaar te stellen via subsidieregelingen zoals de EIA of de MIA (investeringsaftrek), maar dan komt daar dus iedereen voor in aanmerking die aan de voorwaarden voldoet.

Opeenstapeling van maatregelen
Ten slotte is het zo dat er een opeenstapeling dreigt van anti-kolen maatregelen. Want de oppositiepartijen toverden op de laatste vergaderdag van de oude Kamer ineens een amendement uit de hoge hoed wat er op neer komt dat energiecentrales op termijn ook nog een norm opgelegd krijgen van bijvoorbeeld 500 gram per kWh, wat de opwek van energie met puur kolen onmogelijk maakt. En daarnaast is er dus ook nog het Europese emissiehandelstelsel, wat de uitstoot van CO2 gaat belasten. Dit is allemaal wet veel van het goede, zo zegt Jansen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn