Nieuwe innovatieve waterzuivering voor Epe

16 juni 2010 - DHV gaat voor Waterschap De Veluwe een nieuwe innovatieve waterzuivering in Epe bouwen. In de zuivering zal een nieuwe technologie worden toegepast: Nereda genoemd. Deze vorm van biologische zuivering neemt veel minder plaats in dan de oude techniek, waardoor de capaciteit van de installatie in Epe verdubbelt zonder dat daarvoor extra ruimte nodig is.

Beestjes doen het werk
In een biologische zuivering wordt het afvalwater gezuiverd met bacterieën. Normaal groeien die in vlokvorm. Kenmerkend aan de Nereda-technologie is dat ze in geconcentreerde, compacte korrels groeien. Die korrels bezinken veel beter waardoor nabezinktanks, die bij de huidige processen wel nodig zijn, achterwege kunnen blijven. Dit vergoot de efficiëntie en de effectiviteit van de zuivering, aldus hoofd waterzuivering Douwe-Jan Tilkema van Waterschap De Veluwe.

Proefdraaien in het buitenland
Nereda is ontsproten in de jaren negentig aan de TU Delft. Daarna is er een onderzoeksprogramma opgezet waardoor de technologie verder tot ontwikkeling is gekomen. Behalve de TU Delft waren hier ook Stowa, het onderzoeksinstituut van de waterbranche, DHV en zes waterschappen bij betrokken. In 2006 was al een pilot-installatie in Epe gebouwd en in 2008 zijn er demonstratie-eenheden in Portugal en Zuid-Afrika tot stand gekomen.

Nog geen ruimtebesparing
Nu komt er dus een echte installatie, voor het eerst in Nederland. De opdracht voor DHV heeft een waarde van 15 miljoen euro. De installatie krijgt een capaciteit van 1500 kubieke meter per uur, waardoor het afvalwater van ongeveer 60.000 huishoudens uit Epe en omgeving kan worden gezuiverd, en moet in 2011 klaar zijn. De nieuwe installatie zal bestaan uit drie hoge tanks, die de komende tijd gebouwd gaan worden. De oude tanks blijven nog in tact, voor geval het proces toch niet helemaal gaat doen wat er van verwacht wordt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn