Huizinga pleit voor Energieplan 2050

21 juni 2010 - Minister Huizinga van Vrom pleitte vorige week in een rede voor werkgevers voor het opstellen van een energieplan voor de jaren tot 2050. Ze maakte daarbij de analogie met het Deltaprogramma, het programma dat nu wordt opgesteld om Nederland de komende decennia te beschermen tegen mogelijk oprukkend water. Met zo'n energieplan zou het voor werkgevers duidelijk moeten worden waar ze aan toe zijn.

Duurzame innovatie-agenda
"Een langdurig, solide energiebeleid van het rijk dat innovatie en investeringen faciliteert in wind- en zonne-energie, biomassa-installaties en getijdenenergie. Dat moeten we integraal aanpakken. We moeten nu de lijnen uitzetten voor een schone, groene, duurzame energievoorziening in 2050. Dat jaar is dichterbij dan we denken", zo zei Huizinga bij de presentatie vrijdag van een innovatieagenda door werkgeversvereniging VNO-NCW, waaraan ook een symposium gekoppeld was.

Eerste natuur
De werkgevers hadden zich van hun duurzaamste kant laten zien en hadden de minister getrakteerd op "prachtige voorbeelden" van duurzaamheid, van onder meer tapijtfabrikant Desso, onderzoeksinstituut OTB en van de kas als energiebron. Voorzitter Bernard Wientjes van de werkgeversvereniging had gezegd dat voor Nederlandse bedrijven verduurzaming een eerste natuur is. Huizinga was blij om dat te horen. Ze vond het jammer dat duurzame energie en klimaatverandering niet aan bod waren gekomen tijdens de verkiezingscampagnes, zo zei ze. "Een gemiste kans. Het is van groot belang dat we in actie komen voordat een probleem acuut wordt. Dit gold voor onze bescherming tegen het water. Het geldt nu voor onze energievoorziening."

Afscheid nemen
Volgens de minister laat het lek in de Golf van Mexico zien dat een duurzame energievoorziening urgent is. "We moeten afscheid nemen van ons huidige stelsel van energievoorziening: Drie reden: CO2-uitstoot; vervuiling en eindigheid van fossiele brandstoffen. Mocht het voor een enkeling niet genoeg zijn, er is nog een reden: onafhankelijkheid. Voor Nederlandse bedrijven – voor onze hele samenleving – is het beter niet afhankelijk te zijn van politiek instabiele olie- en gaslanden. Waarom opereren op een globale markt met moordende concurrentie en prijsexplosies als het niet hoeft? Een retorische vraag."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn