Nederland houdt vast aan 30% reductie CO2-uitstoot in 2020

10 juni 2010 - Nederland blijft zich, in Europees verband, inzetten voor een ambitieus CO2-reductiedoel. Dat blijkt uit een brief die minister Huizinga van Vrom woensdag aan de Kamer zond. Het kabinet wil de Europese Commissie het groen licht geven om voorbereidende maatregelen voor dit doel te gaan nemen, zo schrijft de minister in antwoord op vragen van Kamerleden over de Europese raad voor Milieuministers die eind deze week plaats vindt.

Commissie loopt vooruit
De Commissie zelf had recentelijk al aangegeven dat ze het doel van 30% reductie wil handhaven. De kosten hiervan zijn door de economische crisis veel kleiner geworden, zo stelde Commissaris Hedegaard. Het Nederlandse kabinet steunt de Commissie hierin: "de 30% moet als heldere en geloofwaardige EU-ambitie op tafel blijven liggen." Lange tijd is het uitgangspunt geweest dat de EU alleen naar 30% zal streven als andere blokken meedoen. Tijdens de conferentie in Kopenhagen van eind vorig jaar bleek echter dat de rest van de wereld niet meedoet.

Geen haast
Volgens Huizinga zou het loslaten van de ambitie het gevolg hebben dat de doelen voor 2050 (minus 80-95%) moeilijker gehaald kunnen worden. Want het zou de "beoogde innovatie en economische vernieuwing" afremmen en die is weer nodig voor die lange-termijn doelen. Huizinga wil dat deze aspecten ook meegenomen worden bij het nemen van de beslissing. Dat laatste heeft overigens geen haast. "Een besluit is niet urgent", zo schrijft Huizinga.

Van Geel maakt geen indruk
Blijkbaar hebben de opmerkingen van fractieleider Van Geel (CDA) tijdens het verantwoordingsdebat geen indruk gemaakt. Van Geel riep de regering op om in de toekomst minder ambitieuze doelstellingen op te stellen omdat het niet halen van doelen klimaatmoeheid in de hand werkt. Ook andere Kamerleden riepen op om beleid en ambities wat meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is onwaarschijnlijk dat een reductie in CO2-uitstoot met 30% gehaald wordt, laat staan een reductie van 80% of meer.

Veel vragen leven er
De vragen van de Kamer hadden niet alleen betrekking op deze doelstelling maar ook op vele andere hoeken en gaten van het milieubeleid. Zo is er bezorgdheid bij de VVD over carbon leakage, ofwel het verdwijnen van industrie naar buiten Europa, waarmee deze industrie de kosten van CO2-uitstoot wil vermijden. Volgens Huizinga valt het wel mee met dat CO2-lek, wat eigenlijk industry leakage zou moeten heten. De CDA wilde meer weten over de mega-uitgaven voor klimaatbeleid in arme landen waar de EU zich toe dreigt te verplichten.

Gordon Brown is terug
Honderd miljard euro per jaar zou er in zo'n klimaatfonds moeten worden gestoken, zo is afgesproken in Kopenhagen. Op die manier moesten de arme landen overgehaald worden om ook wat aan het klimaat te gaan doen. Het fonds moet in 2013 operationeel zijn. Er is een commissie opgericht, waarin onder meer de voormalig premier van Groot-Brittannië Gordon Brown zitting heeft genomen. Nederland heeft alvast 310 miljoen euro overgemaakt. Welke voorwaarden worden daaraan verbonden?,  wilde de CU weten, waarop de minister een vaag antwoord gaf, wat het ergste doet vrezen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn