Minister komt eind dit jaar met warmtevisie

1 juli 2010 - Pogingen van met name de SP om het gebruik van restwarmte een meer prominente plaats in het overheidsbeleid te geven lijken hun vruchten af te gaan werpen. Minister Van der Hoeven, of haar opvolger, komt eind dit jaar met een 'warmtevisie'. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om restwarmte van de industrie in te zetten voor verwarming van woningen en andere gebouwen. Het ministerie is ook bezig met het opstellen van warmtekaarten, zo zei minister Van der Hoeven donderdag in de Tweede Kamer.

Warmtekaarten
Op die warmtekaarten wordt aangegeven waar het aanbod van restwarmte zich bevindt en waar de vraag gesitueerd is. Die twee zouden dan makkelijk met elkaar in verband moeten kunnen worden gebracht. Als er echter geen vraag in de buurt van een industrieel bedrijf dat warmte over heeft is, hoeft dat bedrijf ook niet verplicht te worden om die warmte te hergebruiken, zo vindt Van der Hoeven. Dit laatste antwoordde de minister op vragen van het Kamerlid van Tongeren van Groenlinks, dat zich nu ook opwerpt als aanhanger van het gebruik van restwarmte.

Nieuwe prioriteiten
Van Tongeren had een uitgebreid pleidooi gehouden voor het hergebruik van restwarmte, ook al ging het debat donderdag eigenlijk over de Warmtewet, die daar niets mee van doen heeft (die Warmtewet gaat over tarieven voor mensen die zijn aangesloten op een warmtenet). Stimulering van warmte kan volgens haar op drie manieren: door het verlenen van subsidie, door het instellen van een verplichting voor bedrijven om restwarmte nuttig in te zetten of door het heffen van een belasting op warmte die zomaar geloosd wordt, terwijl het nuttig gebruikt kan worden.

Vierde optie
Van der Hoeven komt dus eind dit jaar met een visie op deze en andere mogelijkheden, zo beloofde ze. Verwacht kan worden dat het ministerie een voorkeur zal hebben voor een vrijwillige aanpak: door vraag naar en aanbod van warmte met elkaar in contact brengen, een mogelijkheid die Van Tongeren blijkbaar over het hoofd zag. De minister meldde verder dat er in het kader van de zogenaamde meerjarenafspraken met de industrie ook al het één en ander gebeurt op het gebied van het hergebruik van restwarmte.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn