Ministers strooien weer rijkelijk met geld om van alles en nog wat te stimuleren

24 juli 2010 - Er zijn weer veel subsidies op het gebied van klimaat en energie uitgedeeld. Zo hebben 30 projecten geld gekregen in het kader van de Smom, is er een garantieregeling gekomen voor aardwarmte en is de subsidieregeling voor het energiezuiniger maken van het huis uitgebreid. Ook hebben allerlei bedrijven in Zuidoost-Nederland, die 'iets' met duurzame energie doen, een zak geld gekregen. Het gemak waarmee ministers, die eigenlijk alleen nog op de zaak zouden moeten passen, met geld strooien in deze tijden van economische tegenspoed is best wel stuitend.

Spanningsvolle relatie opbouwen
De Smom is de subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties en milieu. In totaal 9 miljoen euro is er uitgedeeld aan organisaties die projecten hebben opgezet om mensen aan te zetten tot milieubewust gedrag. Zoals een club die allochtone vrouwen in Rotterdam opleid tot energiecoaches, een organisatie die jongeren leert om kritische vragen te stellen over het energiegebruik op school en een organisatie die tieners juist buiten schooltijd milieubewust wil maken omdat klimaatproblematiek volgens die organisatie voor hen nog teveel een probleem is van fabrieken in China en files in het Westen (wat het eigenlijk ook wel is). Ook is er een stichting die wil dat "partijen in een spanningsvolle relatie met elkaar in gesprek gaan", wat 86000 euro oplevert. De Bezinningsgroep energie, tot nog toe een vrij serieuze club van mensen die nadenken over het energiebeleid, heeft een ton gekregen om vier debatten te organiseren.

Telegraaf maakt er gehakt van
De Telegraaf wist wel raad met deze subsidieregeling. 'MINISTERIE BLIJFT MET GELD SMIJTEN', kopte de krant vorige week zaterdag in chocoladeletters op de voorpagina. VVD-Kamerlid Helma Neppérus is de enige die dit soort zaken serieus aan de kaak stelt. "Schrap deze onzin", zo zegt ze dan ook in de Telegraaf, vooral gezien de bezuinigingen die de komende jaren doorgevoerd zullen worden. "Het gaat in het licht van de overheidstekorten misschien om kleine bedragen, maar dit is niet aan de burger uit te leggen. Volgens een woordvoerder van Vrom moeten de projecten aan scherpe criteria voldoen. "Het is niet zo dat al het geld op moet", zo zegt ze, waarmee ze het eigenlijk bevestigt. Niet de mensen in het land zijn verslaafd aan subsidies, maar de overheid zelf, maar dan aan het geven ervan.

Minder 'Meer met minder'
Nog ander subsidienieuws. Zo komt er een nieuwe zak met geld (15 miljoen euro) voor het energiezuiniger maken van het huis. Werd dit geld voorheen nog toegekend aan de Stichting 'Meer met minder', nu komt er een aparte rijkspremieregeling, uitgevoerd door Agentschap.NL, zo maakte minister Van Middelkoop van Vrom bekend. Waar de subsidies voor goedbedoelende organisaties royaal zijn, zijn ze dat voor de burger niet. Die krijgt 300 euro als hij erin slaagt om zijn huis zodanig te vertimmeren dat die een plaatsje stijgt op de energielabel-ladder en 750 euro als die twee plaatsen stijgt, dus bijvoorbeeld van energielabel C naar A. En dat alleen als er eerst een energiebesparingsadvies is opgesteld, wat toch ook weer zo'n 200 euro kost. Maar niet getreurd: daar is ook weer subsidie voor.

Garanties voor aardwarmte
Verder heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken de garantieregeling voor het boren naar aardwarmte weer nieuw leven in geblazen. Met aardwarmte kunnen onder meer kassen verwarmd worden, maar het bleek dat maar weinig tuinders het aandurven om te gaan boren, met name omdat zo'n dure boring ook kan mislukken. Om die reden is nu weer de garantieregeling opgetuigd. Maximaal zes projecten komen in aanmerking voor zo'n verzekering, die maximaal een schade van 7.225.000 euro per project dekt. De ondernemers krijgen 85% vergoed en betalen een premie van 7% van het gegarandeerde bedrag, zo meldt de minister.

Pieken met heel veel pieken
Ook is er weer een hoop geld uitgedeeld in het k ader van Pieken in de Delta, een gebiedsgericht subsidieprogramma. Een van die gebieden die gestimuleerd wordt is Zuidoost Nederland. Er gaat in totaal 34 miljoen euro aan belastinggeld heen. Een bedrijf dat profiteert is Alrack uit Veldhoven dat zich richt op het verbeteren van prestaties van zonne-energie. Het bedrijfje (9 werknemers) krijgt hiervoor 1,2 miljoen euro van de Rijksoverheid en nog eens zo'n zelfde bedrag van andere overheden. Ook een dochter van TNO krijgt geld voor het verbeteren van de prestaties van zonnepanelen, terwijl het ministerie zich normaal geen biet aan zonne-energie gelegen laat liggen. Het aanbrengen van een laagje aluminiumoxide zou de prestaties verbeteren. Dit is goed voor 4,5 miljoen euro.

Ondernemen was nog nooit zo makkelijk. Een vraagje; is er ooit een baanbrekende innovatie in de geschiedenis van de mensheid tot stand gekomen met behulp van subsidie van de overheid?

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn