Op volle kracht vooruit met CO2-opslag maar heus, beslissingen zijn niet onomkeerbaar

26 juli 2010 - Er worden geen onomkeerbare besluiten over de opslag van CO2 onder Barendrecht genomen, zo heeft de minister van Economische Zaken Van der Hoeven ooit beloofd. Maar wat houdt die belofte in als Shell binnenkort een vergunning krijgt voor de opslag van CO2 in Barendrecht en als er begonnen wordt met het opstellen van een Rijksinpassingsplan? De minister geeft de laatste stand van zaken weer in een brief aan de Kamer en hieruit blijkt dat die CO2-opslag er gewoon komt en dat de beslissing eigenlijk allang genomen is.

Onomkeerbare planning
In de brief is een planning opgenomen die vrij 'onomkeerbaar' overkomt. In juli verleent het ministerie een vergunning aan Shell. In augustus begint het ministerie met het opstellen van een Rijksinpassingsplan. Die is nodig omdat het project onder de Rijkscoördinatenregeling valt en op die manier bestemmingsplannen gewijzigd worden. In december van dit jaar worden vervolgens allerlei ontwerpbesluiten opgesteld, waaronder het rijksinpassingsplan, de instemming met het opslagplan, de milieuvergunningen en de bouwvergunning, waarvoor verschillende bestuursorganen bevoegd zijn.

Definitieve besluiten
Lokale overheden kunnen niet meer in beroep gaan tegen de beslissingen, zo merkt de minister nog maar eens een keer op. Zij moeten wel allerlei vergunningen afgeven, maar de minister zelf houdt hierop toezicht en bepaalt bijvoorbeeld binnen welke termijn die vergunningen moeten worden afgegeven. "De definitieve besluiten kunnen waarschijnlijk rond het begin van het tweede kwartaal van 2011 genomen worden", zo schrijft de minister aan de Kamer. "Als de initiatiefnemer (Shell) begint op het moment dat de besluiten definitief zijn, kan de injectie eind 2012/begin 2013 beginnen."

Weerstand in samenleving
Het plan om CO2 in Barendrecht op te slaan wekt grote weerstand in de regio op. Ook de Tweede Kamer is niet enthousiast. De meeste mensen zijn de mening toegedaan dat opslag van CO2 onder de grond een schijnoplossing is voor het klimaatprobleem. De echte oplossing is vermindering van die uitstoot zelf. Vraag is ook nog wat een eventueel nieuw kabinet gaan besluiten. De VVD heeft altijd laten weten tegen te zijn maar dat was meer om opportunistische redenen (omdat het kabinet niet instemde met kerncentrales). De PVV vindt het onzin en het CDA was voor.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn