Groot-Brittannië eiland-af, bestuurlijke chaos rond waterkrachtcentrale en boze burgers roeren zich

28 juli 2010 -
Kabel tussen Nederland en Engeland bijna gelegd
Nederland en Engeland zijn bijna verbonden door een nieuwe hoogspanningskabel. Vorige week is het laatste deel van 22 kilometer in de zeebodem gelegd. De nieuwe hoogspanningskabel bestaat uit zes delen van in totaal 260 kilometer en ligt tussen de Maasvlakte en het Engelse Isle of Grain in Kent. Die delen moeten nu aan elkaar worden vast gemaakt, en ook wordt de kabel nog een meter in het zand begraven, zo laten de de Nederlandse en Britse hoogspanningsbeheerders Tennet en National Grid weten. De kabel is geproduceerd en wordt aangelegd door ABB. In september vorig jaar is er begonnen met de aanleg van de Britnedkabel (zoals die officieel heet) en in september van dit jaar moet de kabel begraven en aan elkaar gelast zijn.

Bestuurlijke puinhoop rond aanleg waterkrachtcentrale bij Borgharen
Het ingenieursbureau Arbra van Anton van der Boom heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor de aanleg van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat moet de aanvraag in behandeling nemen, zo schrijft hij aan de Kamer, hoewel de Kamer de aanleg van deze centrale in verband met de val van het kabinet controversieel verklaard zou hebben. Vraag is of dat waar is. Het ministerie lijkt namelijk zelf het meeste moeite met de waterkrachtcentrale te hebben. Eerder meldde de toenmalige staatssecretaris Huizinga dat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van een vispassage. een voorwaarde voor een vergunning. Die zou daar volgens Rijkswaterstaat niet passen. Mogelijk wordt de vergunningsaanvraag dan ook afgewezen. Ondertussen is ook Imtech in opdracht van de provincie betrokken bij de aanleg van een waterkrachtcentrale. Een bestuurlijke puinhoop dus, kort gezegd.

Tegenstanders windmolenpark Urk willen openbaarmaking stukken
Tegenstanders van de aanleg van een een groot windmollenpark in de omgeving van Urk vragen zich af wat het innovatieve karakter van het park nu precies behelst. Minister Van der Hoeven heeft vanwege dat innovatieve karakter besloten om een extra subsidie van 100 miljoen euro toe te kennen. De Stichting Tegenwind wil nu weten waarop dat besluit is gebaseerd. Ook vragen ze zich af waarom de SDE-subsidie voor het windpark extra hoog is, hoger dan die van normale windmolenparken op land. De stichting en de gemeente Urk hebben om openbaarmaking van de stukken gevraagd, waarop de besluiten zijn gebaseerd. Van der Hoeven is deels aan dit verzoek tegemoet gekomen en heeft een groot aantal stukken op internet gekwakt. In totaal gaat er meer dan 1 miljard subsidie naar het windmolenpark, dat zal bestaat uit supergrote windmolens. De grootte van de molens (met een vermogen van 6 MW) is het innovatieve aspect, zo vindt Van der Hoeven.

Burgers willen ook geen mega-gasopslag 
Nog meer verontruste burgers, dit maal in de omgeving van Alkmaar, waar de regering een grote gasopslagplaats wil gaan aanleggen. De tegenstanders van die gasopslag, in natuurgebied Bergermeer, hebben zich verenigd in de stichting Gasalarm. De heer Lindhout van die stichting heeft een nette brief gestuurd over de berging, die onderdeel is van de aanleg van een gasrotonde, en daarop heeft hij ook antwoord gekregen, van de heer Voskuil van het ministerie. Zoals vaker zijn de vragen interessanter dan de antwoorden. 'Is een gasrotonde nog wel nodig gezien de dalende gasprijzen, de afnemende vraag naar gas en de stijgende reserves?' 'Is de aanleg van een gasopslag in Bergermeer een noodzakelijk onderdeel van deze gasrotonde?' 'En: is het project wel rendabel?' De ambtenaar antwoordt natuurlijk dat de gasrotonde nog steeds erg noodzakelijk is en dat die ook niet zonder de opslag in het Bergemeer kan. "Bergermeer beschikt over de benodigde capaciteit en de geothermische eigenschappen die noodzakelijk zijn om een gasopslag te kunnen realiseren". Voskuil zegt dat het niet zeker is dat het project rendabel is maar het feit dat een weldenkend bedrijf als Taqa erin investeert is hiervoor wel een goede indicatie, volgens hem.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn