BREKEND: Windmolenparken Bard in Nederlandse handen

30 augustus 2011 - De twee windmolenparken die Bard zou gaan bouwen in de Nederlandse Noordzee zijn nu volledig in Nederlandse handen gekomen. Typhoon Offshore, het bedrijf dat al betrokken was bij het park, heeft het resterende belang in de twee parken gekocht van Bard.  Hoeveel er betaald is wil woordvoerder Michael van der Heijden van Typhoon vanochtend niet zeggen tegen Energieenwater.net. De rol van Bard is nu beperkt tot het leveren van de turbines.

Overdracht
De twee parken zijn ondergebracht in de commanditaire vennootschappen 'Zee-energie' en 'Buitengaats'. Typhoon Offshore had al een belang van 15% in deze twee vennootschappen. Eerder nam ook het Nederlandse afvalenergie-bedrijf HVC een belang van 15%. Wat er nu is veranderd is dat het overige belang van 70% ook naar Typhoon Offshore is gegaan, zo zegt Van der Heijden. Typhoon Offshore is een bedrijf in handen van twee voormalige bestuurders van Econcern Dirk Berkhout en Dennis Lange.

Vrij
"Typhoon bestaat uit een groep mensen die ervaring hebben met het financieren van windmolenparken. We zijn eerder betrokken geweest bij de bouw van het prinses Amalia-windmolenpark en het Belwind park in de Belgische Noordzee. We begrijpen hoe we dit moeten doen en dat de bouw van een park meer is dan de levering van de turbines. Nu we vrij zijn kunnen we slagvaardiger werken. We kunnen nu alle beslissingen nemen die belangrijk zijn voor het park", zo zegt Van der Heijden.

Probleembedrijf
Op de achtergrond speelt mee dat het niet goed ging met Bard. Het bedrijf is in handen van een Russische ondernemer en is overladen met schulden. Zo heeft de Duitse dochter van de Italiaanse bank Unicredit recentelijk 425 miljoen euro afgeboekt op een lening die het aan Bard heeft verstrekt. Het bedrijf lijkt veel te hard van stapel te zijn gelopen. Zo waren er al meteen zo'n 1000 mensen in dienst. De bouw van het eerste park van Bard in de Duitse Noordzee lijkt ondertussen nauwelijks vooruitgang te boeken. Nog steeds staan er slechts zo'n 16 molens in zee. De banken zouden het bedrijf alleen overeind willen houden als de Russische ondernemer er opnieuw geld in steekt, zo valt te beluisteren in de markt.

Blij
De Nederlandse overheid zal daarom blij zijn met de overdracht van de belangen naar Nederlandse bedrijven en aangenomen kan worden dat de overheid hierin ook een rol heeft gespeeld. Van der Heijden wil dit niet bevestigen. Hij zegt dat de Nederlandse overheid is "geïnformeerd"  over de plannen. De vorige minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven verraste vriend en vijand door in mei 2010 het grootste deel van de Nederlandse subsidiepot voor wind op zee, 4,4 miljard euro, aan dit relatief onbekende en net opgerichte bedrijf te schenken. Terwijl de Nederlandse energiebedrijven al jaren op het vinkentouw zaten op parken in zee te mogen gaan bouwen.

Fundamenten
Typhoon Offshore wil nu samen met HVC de parken gaan bouwen. In 2012 zou er al gestart kunnen worden. Voor de bouw zelf is Van Oord in de arm genomen en de turbines zullen dus door Bard worden geleverd, als het bedrijf voor die tijd niet is omgevallen tenminste. Kenmerkend aan de molens van Bard is het fundament dat in tegenstelling tot alle andere molens uit drie pilaren bestaat die bovenin bij elkaar komen. Er worden in de markt vraagtekens gesteld bij de vraag of die fundamenten stevig genoeg zullen blijken te zijn.

Op losse schroeven
Opvallend is verder dat Typhoon ook nog denkt in aanmerking te kunnen komen voor de restsubsidie voor de bouw van een wat kleiner windmolenpark. Er was een derde park gepland, waarvoor de vennoootschap Cleancamp is opgericht. Eerder is afgesproken dat Nuon en Eneco de procedures tegen Bard zouden stil leggen in ruil voor het recht om het derde park te gaan bouwen. Die afspraak lijkt nu op losse schroeven te staan. Mogelijk dat de plek waar Bard het derde park had gepland als ideaal wordt gezien. Het derde park zou komen te liggen vlak naast de twee andere parken, zo'n 55 kilometer boven Schiermonnikoog, tegen de Duitse grens aan.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn