CBS: CO2-uitstoot flink gestegen, maar Kioto-doelstelling gehaald

8 september 2010 – Nederland heeft de doelstelling van het Kioto-verdrag gehaald. Volgens dat verdrag, dat in 1997 is gesloten in de Japanse stad Kioto, moet Nederland in de periode 2008-2012 de uitstoot van broeikasgassen verlagen tot gemiddeld 6% onder het niveau van 1990. De uitstoot in dat basisjaar was 213 miljoen ton CO2 (alle broeikasgassen omgerekend naar CO2). In 2009 bedroeg de uitstoot 201 miljoen ton, bijna 6% lager.

Elk nadeel heeft zijn voordeel
De uitstoot van CO2 is wel flink gestegen: van 160 naar ongeveer 170 miljoen ton (miljard kilo). Maar dit wordt gecompenseerd door de afname in de andere broeikasgassen: methaan, lachgas en fluorverbindingen. De uitstoot van die laatste verbindingen is zo goed als nul en de uitstoot van methaan is met name gedaald door het sluiten van afvalbergen. De productie van lachgas schijnt gedaald te zijn door de overschakeling op een andere wijze van de productie van salpeterzuur, zo legt CBS-econoom Michiel Vergeer uit aan Energieenwater.net, Overigens telt een kilo methaan voor 21 kilo CO2 en een kilo lachgas zelfs voor 310 kilo CO2, aldus Vergeer.

Overschot
De uitstoot van CO2 in 2009 daalde wel ten opzichte van 2008, als gevolg van de economische krimp. We gebruikten minder olieproducten en steenkool, zo meldt het CBS. Daardoor daalde de uitstoot van CO2 ten opzichte van 2008 met 3%, ofwel met 5,5 miljoen ton. Een gevolg van de dalende CO2-uitstoot is dat bedrijven in de industrie veel CO2-uitstootrechten over hebben. Een andere conclusie die getrokken mag worden is dat de overheid heel veel rechten in het buitenland voor niets heeft aangekocht. Dat is al begin deze eeuw gebeurd. Een deel van die rechten is bovendien nog afkomstig uit frauduleuze projecten, zo bleek laatst.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn