CO2-debat uitgesteld, Barendrecht bereidt zich voor op de veldslag

8 september 2010 – Het begint er steeds meer op te lijken dat de opslag van CO2 in Barendrecht niet doorgaat. Vanochtend was een debat gepland over het onderwerp van de Kamer met de minister van Economische Zaken, maar dat ging niet door. De Kamer wil wachten totdat er weer een normaal kabinet zit en heeft een aantal kritische vragen gesteld aan de minister. Ondertussen bereidt Barendrecht zich voor op de veldslag. Het heeft een stichting opgericht die de juridische procedures tegen het Rijk gaat coördineren.

Gedeputeerde is bezorgde burger
Deze stichting 'Veilig en duurzaam Barendrecht' gaat burgers helpen bij het indienen van zienswijzen en gaat zelf ook zienswijzen indienen, in het kader van de inspraakprocedure. De gemeente zelf is buitenspel gezet nu het project onder de Crisis- en herstelwet valt. Gemeenten mogen daardoor niet meer procederen tegen beslissingen die onder de Rijkscoördinatenregeling vallen, zoals het project in Barendrecht. Maar opvallend is wel dat gedeputeerde Stephanie ter Borg in het bestuur van de stichting zit. "Zij is ook een bezorgde burger", zo verklaart woordvoerder Anne-Marie van het Erve.

Wapens in de strijd
De stichting zal straks ook de juridische procedures gaan voeren, als die nog nodig zijn. Het belangrijkste argument tegen het project is dat het onveiliger is dan wat uit modelberekeningen naar voren komt. “Die kunnen in praktijksituaties heel anders uitpakken”, zo zegt van het Erve. Het tweede argument is dat het project niet van nationaal belang is nu Shell als reden voor het project geeft dat het ervaring op wil doen met juridische procedures. Ervaring met het opslaan van CO2 heeft het bedrijf naar eigen zeggen al genoeg. Een project dat onder de Rijkscoördinatenregeling valt moet echter van nationaal belang zijn. Ten slotte zou het project veel duurder zijn dan de gebruikelijke berekeningen suggereren, zo zou blijken uit Amerikaans onderzoek. Er kan veel minder CO2 in het lege gasveld worden opgeslagen dan gedacht en er moeten meer injectieputten geboord worden.

Waar waait de wind?
Vraag is of de juridische wapens in stelling moeten worden gebracht, want de Tweede Kamer is niet zo erg voor en de nieuwe regering, als dat er één wordt van VVD, CDA en PVV, ook niet. VVD-leider Rutte heeft zich in mei tegen het project uitgesproken. Verder zijn ook PVV, Groenlinks en SP tegen. Dus als Rutte woord houdt er al een  meerderheid van 80 tegen. Maar het CO2-project is een makkelijk uitruilproject. D66, PVDA en CU zijn twijfelgevallen. De PVDA is onder bepaalde condities voor en dan alleen voor één van de twee fasen van het project. Bij D66 is er tweespalt. De Kamerfractie is voor, maar de partij als geheel is tegen. De CU wil nog wel  eens met de winden meewaaien. Het is jammer dat het debat vanochtend niet doorging, zo zegt Van het Erve, want dan hadden we meer geweten over de positie van de Kamer.

Pittige vragen
De Kamer heeft ook nog een aantal pittige vragen gesteld aan de minister. Of de minister uitleg kan geven over het communicatietraject dat al gestart is (terwijl de beslissing dus nog niet genomen is), of de Kamer gezien alle voorbereidingen straks nog nee kan zeggen tegen het project en of de minister de twee inloopavonden die voor 15 en 22 september in Barendrecht zijn gepland uit wil stellen. Dat zou anders tot teveel verwarring (lees boosheid) leiden. Verder wil de Kamer antwoord op eerdere vragen van het vroegere Kamerlid Vendrik. Vendrik vroeg zich af of er al een overeenkomst tussen Shell en de Nederlandse Staat is getekend en of de staat nog wel van het project afkan zonder dat hij een schadevergoeding hoeft te betalen. Aan de andere kant vraagt de Kamer (mogelijk een ander deel, het CDA) of partijen alvast projectaanvragen kunnen indienen zodat het nieuwe kabinet direct een beslissing kan nemen.

Vertrouwensvraag
De minister heeft altijd gezegd dat de staat af kan zien van het project zonder dat daarvoor een schadevergoeding hoeft te worden betaald. Als dat dus niet het geval blijkt te zijn, heeft Van der Hoeven de Kamer voorgelogen.

Update (9 september 2010): inmiddels  zijn de antwoorden op de vragen van Vendrik binnen. Ze zijn nogal vaag; minister Huizinga ontkent niet dat er schadeclaims kunnen komen van Shell als het project niet doorgaat maar ze zegt ook nog eens dat er door het huidige demissionaire kabinet geen onomkeerbare beslissingen zullen worden genomen.

Copyright © Energieenwater.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn