Nieuwe strategie Vattenfall: minder kosten, CO2-uitstoot, kolen en mensen

21 september 2010 – Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall slaat een andere koers in. Het bedrijf gaat flink bezuinigen op de operationele kosten en gaat het investeringsbudget omlaag brengen. Verder wil Vattenfall, eigenaar van Nuon, zich gaan concentreren op de markten Nederland, Zweden en Duitsland en wil het de CO2-uitstoot omlaag brengen, zo maakte het bedrijf vandaag bekend.

Geen zon en kolenstroom
|De CO2-uitstoot is nu hoger dan het industrie-gemiddelde. Vattenfall wil die omlaag brengen door de focus te leggen op de productie van stroom uit wind, water en biomassa en op kernenergie (dus, voor de goede verstaander: niet op stroom uit zon en kolen). Het investeringsbudget voor de jaren 2011-2015 zal 18 miljard euro bedragen, tegen 22 miljard euro die gepland stond voor de periode 2010-2014.

Niet zo magnum meer
Dit zal waarschijnlijk betekenen dat de koleneenheid bij de Magnum-centrale in de Eemshaven niet meer gebouwd gaat worden. Die centrale zou behalve uit gasgestookte eenheden ook uit een kolenvergasser gaan bestaan, maar de beslissing hieromtrent was nog niet genomen. Vattenfall merkt zelf op dat “geografische posities en assets, die de nieuwe strategische richting niet ondersteunen, afgestoten kunnen worden.”

Meer verantwoordelijkheid
De kosten moeten terug met ongeveer 650 miljoen euro per jaar. Dit houdt behalve verlaging van inkoopkosten ook in: vermindering van arbeidsplaatsen. Het bedrijf wil dit via natuurlijk verloop laten plaatsvinden. Vattenfall wil verder, per 1 januari 2011, een nieuwe organisatiestructuur doorvoeren, gebaseerd op business divisies. Dat moet leiden tot “meer eigen verantwoordelijkheid, verbetering van de prestaties, verlaging van de overhead- en administratieve kosten en meer aandacht voor de klant.”

Nederlandse inbreng
Binnen het managementteam van Vattenfall is de Nederlandse bestuursvoorzitter van Nuon Huib Morelisse verantwoordelijk voor asset development, wat overigens weer wat anders is dan production en ook dan asset optimization, want daar zijn weer andere mensen verantwoordelijk voor. Bestuursvoorzitter van Vattenfall als geheel is Øystein Løseth, die eerder bestuursvoorzitter van Nuon was. Hij zal vandaag een toelichting geven op de plannen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn