Rutte: Nederland lijdt aan bestuursobesitas

26 oktober 2010 - "We willen een kleinere en vooral ook efficiëntere overheid. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De overheid is op onderdelen teveel taken gaan uitvoeren op teveel verschillende niveaus, zonder zich af te vragen of er ook taken af kunnen. Nederland lijdt aan bestuursobesitas en het is hoog tijd dat we de overheid op dieet zetten. Bureaucratie is een belasting op groei. De samenleving is vaak zelf in staat dingen te doen als de overheid die ruimte biedt", aldus Rutte vanochtend in zijn eerste toespraak als premier tot het Parlement.

'Je gaat erover of niet'
De nieuwe regering wil "groeien door te snoeien" en is van plan om ook op het overheidsapparaat te bezuinigen. Zo wil Rutte het aantal gemeenteraadsleden en leden van provinciale staten inperken, alsmede het aantal bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen. Ook het aantal Kamerleden moet omlaag. Provincies in de Randstad worden samengevoegd. En verder moet dus het aantal ambtenaren omlaag. Dan kan volgens Rutte als iedereen zich aan het adagium houdt: 'Je gaat er over of niet' en door taken te delegeren naar de provincies en de gemeenten. Natuurbeheer en ruimtelijke ordening gaan naar de provincies en jeugdzorg gaat naar de gemeenten.

Rutte noemt geen aantallen
Hoe de bezuinigingen er concreet uitzien stond in het regeerakkoord. De twee regeringspartijen CDA en VVD willen de kosten van de Rijksoverheid in 2015 met 1,5 miljard verminderd hebben. Vanaf 2018  moet dat zelfs 1,8 miljard per jaar zijn. Ongeveer de helft moet worden opbracht door een korting die aan alle ministeries wordt opgelegd en de helft door bezuinigingen op bepaalde ministeries, waar ook echt taken verdwijnen. De bezuinigingen kunnen gerealiseerd worden zowel door het verminderen van de loonkosten als door het omlaag brengen van allerlei andere kosten. Het kabinet Rutte heeft in tegenstelling tot het vorige kabinet geen doelen voor het aantal ambtenaren geformuleerd.

Niet gehaald
Het kabinet Balkenende had wel concrete cijfers voor de daling van het aantal ambtenaren geformuleerd. Die zijn bij lange na niet gehaald. De vorige regering wilde het aantal ambtenaren terugbrengen van 149.000 naar 137.500, maar eind 2009 stonden er 147.000 ambtenaren op de loonlijst (omgerekend naar volledige banen). Opvallend was ook dat er bij het ministerie van Financiën 1000 banen bij kwamen en bij het ministerie van Economische Zaken 100, terwijl verwacht mag worden dat juist deze ministeries op de centen zouden letten. Wel vermeld moet worden dat Balkenende had gedacht tot 2011 in het torentje te zitten en dat er dus nog een jaar te gaan was om de doelen te halen.

Goudgerand
Hopelijk gaat het deze keer beter. Maar omdat de ambtenaren goudgerande werkloosheidsregelingen hebben, waarvan de kosten ook voor rekening van het Rijk komen, zullen de kosten voor de Rijksoverheid voorlopig nauwelijks omlaag gaan, zelfs als er daadwerkelijk ambtenaren ontslagen worden, zo vermeldde de nieuwe coalitie voorzichtigheidshalve al in het regeerakkoord.

Copyright © Energieenwater.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn