EU stelt 2 miljard emissierechten per jaar beschikbaar voor 2013 en daarna

27 oktober 2010 – De Europese Commissie heeft het aantal emissierechten voor de jaren 2013 en daarna voor de gehele Europese Unie vastgesteld. Voor 2013 zijn dit er, om precies te zijn: 2.039.152.882, oftewel iets meer dan 2 miljard. Voor de jaren daarna is het de bedoeling dat de hoeveelheid met 1,74% per jaar afneemt, zo heeft Eurocommissaris voor Klimaat Connie Hedegaard bekend gemaakt.

Industrie en energie
In 2013 gaat de derde emissiehandelsperiode in, die loopt tot en met 2020. Aan het einde daarvan moet de uitstoot in de Europese Unie met 20% zijn teruggebracht (ten opzichte van 1990) en dit betekent dat de emissie van de sectoren die onder het emissiehandelsstelsel vallen (energiesector en industrie) met 21% moet zijn gedaald ten opzichte van 2005, zo heeft de Commissie berekend. De overige sectoren (verkeer, woningen, tuinbouw) hoeven dan nog meer 10% omlaag.

Passen en meten
De Commissie heeft de gemiddelde uitstoot in de jaren 2008-2012 genomen (tweede handelsperiode). Dit  is, zeg maar, de uitstoot van 2010. Daar is vervolgens drie keer een kortingspercentage van 1,74% op toegepast om tot de hoeveelheid voor 2013 te komen. Vervolgens is deze hoeveelheid (1,93 miljard) aangepast aan allerlei wijzigingen. Zo komen in de volgende periode meer sectoren onder het handelsstelsel te vallen en wordt ook de uitstoot van andere broeikasgassen dan CO2 meegenomen (die dan worden omgerekend naar uitstoot in CO2).

Eerst het zuur
Andere sectoren die onder het stelsel komen te vallen zijn: de productie van aluminium, ammoniak en van petrochemische producten. Verder wordt ook de uitstoot van N2O (lachgas) onder het stelsel gebracht, als die het gevolg is van de productie van salpeterzuur, adipinezuur en glyocaliczuur. En verder wordt de productie van perfluorkoolstoffen bij de aluminiumproductie meegeteld. In totaal is de hoeveelheid om deze redenen met 107 miljoen verhoogd. Verder is er nog  rekening gehouden met bedrijven die zich in de toekomst zullen aanmelden om mee te doen (plus 1,3 miljoen).

Luchtvaartsector komt nog
Na 2013 zal het totale plafond dus ieder jaar met 1,74% (37 miljoen rechten) verlaagd worden. De cijfers zijn gebaseerd op een reductiedoel van 20% in 2020. Als die reductie toch nog onverhoopt naar 30% gaat, wat niet te verwachten is, dan moeten de cijfers aangepast worden. Ook om andere redenen zullen er echter nog allerlei wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld als het aantal rechten dat vrijkomt uit het CDM of JI-mechanisme tegenvalt. Met de uitstoot van de luchtvaartsector is nog geen rekening gehouden. Voor deze sector, die de Commissie ook onder het stelsel wil brengen, zal een apart plafond worden vastgesteld, aldus Hedegaard.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn