Verhagen wil doorzetten met voorrang voor duurzaam

29 oktober 2010 – Minister Verhagen van Economische Zaken wil doorzetten met het wetsvoorstel Voorrang voor Duurzaam. De nieuwe minister gaat nog nader bekijken of het voorstel aangepast moet worden naar aanleiding van de kritiek van de Eerste Kamer, maar hij wil in ieder geval dat de Kamer het voorstel goedkeurt zodat de andere delen van de wet in werking kunnen worden gesteld.

Moeite
De Eerste Kamer heeft moeite met de manier waarop de kosten van het stelsel voor congestiemanagement ('voorrang voor duurzaam') worden toegerekend. Die komen nu terecht bij de producenten van vieze stroom in het gebied waar congestie is, omdat niemand (in de Tweede Kamer en elders) wil dat duurzame producenten zelf opdraaien voor de kosten van hun eigen voorrang. De Eerste Kamer denkt dat dit mogelijk discriminerend is en in strijd met Europese wetgeving en wilde daarom dat de Raad van State zich er over zou buigen.

Advies is al ingewonnen
Die heeft dat gedaan en kwam tot de conclusie dat het wel goed zit met die Europese regelgeving. Toch stelde de vorige minister van Economische Zaken Van der Hoeven verrassend genoeg voor aan de Eerste Kamer om het gedeelte voorrang voor duurzaam niet in werking te laten treden. De Kamer zou de wet dan kunnen aannemen, waardoor de rest van de wet wel in werking zou kunnen treden. Die rest heeft betrekking op onder meer de werking van de gasmarkt en op de beoordeling van grote investeringen van regionale en landelijke netwerkbeheerders.

Eerste Kamer aan zet
Verhagen lijkt nu dus toch door te willen pakken. “Afhankelijk van de uitkomsten van overleg met de Europese Commissie beziet de minister of het in het wetsvoorstel voorgestelde systeem in stand kan blijven of dat aanpassingen nodig zijn.” Hij laat dus de mogelijkheid open om helemaal niets aan te passen. Vraag is of de Eerste Kamer hierdoor niet op scherp wordt gezet. Die Eerste Kamer is nu aan zet, zo merkt het ministerie nog op.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn