Nieuwe groengasinstallatie Attero in gebruik

2 november 2010 – Afvalbedrijf Attero heeft een installatie voor de productie van groen gas in werking gesteld. De installatie is gebouwd op het terrein van Attero in Groningen en zal ongeveer 5,5 miljoen kubieke meter gas per jaar kunnen produceren. Attero is het afvalverwerkingsbedrijf dat onderdeel uitmaakt van Essent.

Groen is het gas
Attero produceert in Groningen al biogas. Met de nieuwe installatie wordt dit biogas opgewerkt tot groen gas, dat is gas dat kwalitatief gelijkwaardig is aan aardgas en derhalve kan worden ingevoed in het landelijke aardgastnet. Daarvoor wordt het biogas gereinigd en het methaangehalte verhoogd tot het niveau van dat van aardgas, door er CO2 aan te onttrekken. Het voormalige zusterbedrijf Enexis (het netwerkbedrijf) heeft een leiding van 1300 meter aangelegd voor de transport van het gas naar het aardgasnet in Groningen.

Investering
Een deel van het biogas uit de vergisting zal overigens voor de productie van elektriciteit en warmte ingezet blijven worden, zo vertelt woordvoerder Riny Kok van Attero. Die energie is bestemd voor het eigen energieverbruik van de locatie. De investering bedroeg volgens hem enkele miljoenen euro's.

Stortplaatsen
Attero heeft nog twee anderen locaties waar groen gas wordt geproduceerd: in Tilburg en Wijster. Daar wordt het biogas afgetapt van stortplaatsen en vervolgens opgewerkt. In Nuenen (ZO-Brabant) levert het bedrijf verder nog groen gas dat wordt geproduceerd door Carbiogas en ook afkomstig is van een nabijgelegen stortplaats. In totaal is de bestaande productie zo’n 12 miljoen kubieke meter per jaar. Een aantal jaren geleden lag die productie nog op zo’n 16 miljoen kubieke meter per jaar.

Biogas
Er wordt ook biogas geproduceerd dat louter wordt gebruikt voor de productie van stroom, zoals in Venlo. Hier staat een vergistingsinstallatie waar groente-, tuin en keukenafval in wordt vergist.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn