Budget voor duurzame energie verlaagd van 2,5 naar 1,4 miljard euro per jaar

13 november 2010 - Minister Verhagen van Economische Zaken wil vanaf 2015 1,4 miljard euro per jaar uittrekken voor duurzame energie. Eerder was nog sprake van 2,5 miljard euro per jaar. De minister wil de SDE halverwege dit jaar weer openstellen, zo schrijft het aan de Kamer, dat is later dan in eerdere jaren.

Weinig keus, want Europa
Met de SDE wordt de productie van duurzame energie gestimuleerd. Dat kost geld, maar veel keuze is er niet want Nederland moet Europese doelstellingen halen. Die doelstelling luidt dat in 2020 14% van alle energie (warmte en stroom) opgewekt moet zijn met duurzame energie. Omdat dit percentage nu slechts minder dan 4% is, is er nog een lange weg te gaan. Overigens wordt alom verwacht dat de stimuleringsregeling binnen enkele jaren wordt omgezet in een verplichting voor energieleveranciers om een bepaald aandeel duurzaam te leveren.

SDE+ is eigenlijk gewoon SDE
Maar vooralsnog zitten we dus vast aan die ingewikkelde SDE, die met de komst van het nieuwe kabinet SDE+ is gaan heten. Veel zal er echter niet aan de stimuleringsregeling zelf veranderen, want het besluit SDE hoeft niet gewijzigd te worden, zo  schrijft Verhagen. Wel zal de manier waarop de subsidies gefinancierd worden veranderen. Nu worden die uit de algemene middelen betaald; straks zal er een opslag op de energierekening komen. En ook schermt het ministerie steeds met een belasting op het gebruik van kolen en gas, die ook voor een deel de subsidiepot moet gaan vullen. Vraag is of die er komt.

Vestzak én broekzak
De minister komt media 2011 met een wet die deze nieuwe manier van financieren regelt. Vestzak, broekzak, zou je denken. Want hoewel gesproken wordt over belastingbetalers en energie-afnemers alsof het twee heel verschillende groepen zijn, betreft het natuurlijk dezelfde mensen, namelijk u en ik. Toch is het waarschijnlijk geen vestzak óf broekzak maar vestzak én broekzak. Want de vorige minister had weliswaar beloofd dat de belastingen omlaag zouden gaan als de energierekening omhoog gaat als gevolg van die nieuwe financiering, maar hier komt waarschijnlijk niet veel van terecht. (SDE- zou dus een betere benaming zijn.)

Op tijd?
Een andere vraag is of die wet dan nog op tijd door de Kamermolens gaat, om de financiering van de SDE in 2011 te gaan regelen. In ieder geval moet er met die nieuwe wet in de hand dus op termijn 1,5 miljard euro per jaar binnen komen. Voor een deel gaat dit dan naar subsidies die al vergeven zijn. Grote vraag is dan voor hoeveel geld er al verplichtingen zijn aangegaan; dit bepaald dan immers voor hoeveel geld er nog voor nieuwe projecten beschikbaar is. Een snelle berekening leert dat er al een groot deel van die 1,5 miljard euro is ingevuld.

Oplopende en oplopende kosten
Zo kosten de windmolenparken op zee, waarvoor Bard het groene licht heeft gekregen, in totaal 4,5 miljard euro. Dit wordt uitgekeerd over een periode van 15 jaar; dat komt dus neer op zo'n 300 miljoen euro per jaar. Dan is er het windmolenpark Urk, waarvoor al 1 miljard euro is uitgetrokken. Eerder meldde het ministerie dat de verplichtingen in het kader van die goede oude MEP optellen tot zo'n 700 miljoen euro, tot het jaar 2013, waarna ze geleidelijk afnemen tot nul in 2018. De SDE-verplichtingen die worden aangegaan voor 2013 zouden zo'n 300 miljoen euro bedragen. Dus is al zo'n miljard euro van die 1,5 miljard ingevuld aan SDE en MEP in 2013. Daarna neemt dat af, maar komen de bedragen van Urk en Bard er bij.

De totale uitgaven voor de SDE zouden oplopen naar 2,5 miljard euro per jaar, zo schreef Van der Hoeven in november vorig jaar. Maar van dat laatste zal het dus niet meer komen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn